Get the joomla extensions free 2015 for your site.

Walne Zgromadzenie BMP Diezecji Białostocko - Gdańskiejj

22 listopada 2015r. w Jacznie odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Obrady w wiejskiej świetlicy zostały poprzedzone Świętą Liturgią celebrowaną przez bp. Grzegorza. Podczas nabożeństwa usłyszano chór pod dyrygenturą Justyny Pikutin. Bp. Grzegorz kilkakrotnie dziękował zarządowi za dotychczasowe starania zarówno w swoim imieniu jak i abp. Jakuba, którego niestety tego dnia zabrakło.

Po przystąpieniu do św. Eucharystii wszyscy zebrani udali się na śniadanie. Rozpoczęto je wspólną modlitwą. Następnie przeszliśmy do oficjalnej część obrad. Powitano przybyłych gości: duchowieństwo, wszystkie delegacje bractw oraz byłych członków zarządu, którzy kiedyś czynnie działali w zarządzie, a obecnie systematycznie z nim współpracują.

Czytaj więcej...

Zapraszamy :)

Gorąco zachęcamy do przyjazdu na cały weekend. Zapewniamy darmowy nocleg zielonym domku oraz wspaniałą atmosferę!

Więcej informacji: 509 895 177 lub

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie BMP Diezecji Warszawsko-Bielskiej

W dniu 14 listopada w Hajnówce Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej zorganizowało sprawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie.
Po udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu odbyły się wybory. W wyniku głosowania nowy Zarząd ukształtował się w następującym składzie:
Przewodnicząca: Anna Marczuk
Członkowie:

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie BMP

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce organizuje Walne Zgromadzenie w dniu 12.12.2015 r. Serdecznie zapraszamy delegatów wraz z opiekunami duchowymi na zjazd sprawozdawczo - wyborczy, który odbędzie się na Świętej Górze Grabarce. Gorąco zachęcamy do przyjazdu delegatów na cały weekend w celu przedyskutowania kwestii istotnych dla Bractwa i wspólnego zaplanowania przyszłości naszej organizacji.

PROGRAM XXXIV WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ W POLSCE

Czytaj więcej...

Boska Liturgia białosotockiego środowiska akademickiego

8 listopada 2015 o godz. 9.00 kaplica św. św. Cyryla i Metodego  w Zespole Szkół Niepublicznych św.św. Cyryla i Metodego ul. Waryńskiego 30 w Białymstoku

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.