Zarząd BMP Diecezji Warszawsko-Bielskiej

  • Opiekun Bractwa: o. Paweł Sterlingow
  • Przewodniczący: Michał Kozłowski
  • Skarbnik: Aleksandra Rogoza
  • Członek ds. sprawozdawczych: Maksym Fionik, Gabriela Germaz, Beata Kosacka
  • Członek ds. wizerunku Bractwa: Dawid Szejbut
  • Członek ds. łączności z Bractwami Parafialnymi
    oraz sprawy kadrowe: Magdalena Stiepaniuk, Aleksandra Jakimiuk

Stan na dzień 16.11.2021 r.

Kontakt

ul. Powstania Styczniowego 1
17-300 Siemiatycze

Kwartalnik NEOS

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej zajmuje się wydawaniem kwartalnika NEOS.

W skład redakcji wchodzą:
ks. Andrzej Żukowicki – opiekun duchowy
Dawid Szejbut – redaktor naczelny
Skład redakcji:
Gabriela Ewa Nowaszewska
Magdalena Samojluk
Magdalena Stiepaniuk
Marta Gryciuk
Marek Kuptel
Mateusz Ruczaj
Michał Kozłowski

Wsparcie

Nr rachunku bankowego: 97 1020 1332 0000 1402 0188 3933

Kategorie: Pozostałe