Zarząd BMP Diecezji Warszawsko-Bielskiej

  •   Dawid Szejbut – członek zarządu ds wizerunku bractwa
  • Opiekun Bractwa: o. Paweł Sterlingow
  • Przewodnicząca: Gabriela Ewa Nowaszewska
  • Wiceprzewodnicząca, kronikarz: Marta Gryciuk
  • Członek ds. finansowych: Mateusz Ruczaj
  • Członek ds. wizerunku Bractwa: Dawid Szejbut
  • Członek ds. współpracy z Bractwami Parafialnymi: Magdalena Samojluk
  • Członek ds. kadrowych: Magdalena Stiepaniuk
  • Członek ds. gospodarczych: Marek Kuptel

Stan na dzień 28.12.2019 r.

Kontakt

ul. Powstania Styczniowego 1
17-300 Siemiatycze

Kwartalnik NEOS

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej zajmuje się wydawaniem kwartalnika NEOS.

W skład redakcji wchodzą:
ks. Andrzej Żukowicki – opiekun duchowy
Dawid Szejbut – redaktor naczelny
Skład redakcji:
Gabriela Ewa Nowaszewska
Magdalena Samojluk
Magdalena Stiepaniuk
Marta Gryciuk
Marek Kuptel
Mateusz Ruczaj
Michał Kozłowski

Wsparcie

Nr rachunku bankowego: 97 1020 1332 0000 1402 0188 3933

Kategorie: Pozostałe