Zarząd BMP Diecezji Warszawsko-Bielskiej

  • Opiekun Bractwa: ks. Andrzej Żukowicki
  • Przewodniczący: Michał Kozłowski
  • Skarbnik: Aleksandra Rogoza
  • Członkowie ds. sprawozdawczych: Maksym Fionik, Gabriela Germaz, Beata Kosacka
  • Członek ds. wizerunku Bractwa: Dawid Szejbut
  • Członkowie ds. łączności z Bractwami Parafialnymi
    oraz spraw kadrowych: Magdalena Stiepaniuk, Aleksandra Jakimiuk

Stan na dzień 16.11.2021 r.

Kontakt

ul. Powstania Styczniowego 1
17-300 Siemiatycze
Email: warszawskobielska@gmail.com
Adres do korespondencji: ul. Kleszczelowska 9, 17-106, Orla
Adres biura Bractwa: ul. Powstania Styczniowego 1, 17-300, Siemiatycze

Kwartalnik NEOS

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej zajmuje się wydawaniem kwartalnika NEOS.

W skład redakcji wchodzą:
Opiekun duchowy – ks. Andrzej Żukowicki
Redaktor naczelny – Dawid Szejbut
Skład redakcji:
Aleksandra Jakoniuk
Michał Kozłowski
Maksym Fionik
Beata Kosacka
Gabriela Germaz
Aleksandra Rogoza
Aleksandra Jakimiuk

Wsparcie

Nr rachunku bankowego: 97 1020 1332 0000 1402 0188 3933

Kategorie: Pozostałe