Zarząd BMP Diecezji Warszawsko-Bielskiej

  • Opiekun Bractwa: o. Paweł Sterlingow
  • Przewodnicząca: Gabriela Ewa Nowaszewska
  • Wiceprzewodniczący ds. finansowych: Mateusz Ruczaj
  • Wiceprzewodniczący ds. wizerunku Bractwa: Dawid Szejbut
  • Sekretarz: Marta Gryciuk
  • Kronikarz: Aneta Cyruk
  • Członek ds. współpracy z Bractwami Parafialnymi: Magdalena Samojluk
  • Członek ds. kadrowych: Magdalena Stiepaniuk
  • Członek ds. gospodarczych: Marek Kuptel

Stan na dzień 18.11.2019 r.

Kontakt

ul. Powstania Styczniowego 1
17-300 Siemiatycze

Wsparcie

Nr rachunku bankowego: 97 1020 1332 0000 1402 0188 3933

Kategorie: Pozostałe