Opiekun duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy GRZEGORZ, Arcybiskup Bielski, 
Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce 
z ramienia Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

Opiekun Duchowy ZC Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

ks. Paweł Szwed

Członkowie ZC BMP w Polsce

 • Przewodniczący Zarządu Centralnego BMP w Polsce: Piotr Giegiel (tel. 509-895-177)
 • Wiceprzewodniczący: Michał Mirończuk, Aleksandra Gryk
 • Członek: Paweł Turczyński, Paweł Żak, Małgorzata Grygoruk, Monika Andrzejuk
 • Aleksandra Jarocka – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 • Julia Kuziak – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej
 • Krzysztof Łoś – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 
 • Gabriela Nowaszewska –  Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Warszawsko-Bielskiej
 • Alex Pavlenko – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Łódzko-Poznańskiej 
 • Natalia Urda – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Przemysko-Gorlicka

Stan na dzień 14.06.2021 r.

Piotr Giegiel

Michał Mirończuk

Paweł Żak

Aleksandra Gryk

Monika Andrzejuk

Małgorzata Grygoruk

Paweł Turczyński

Komisja rewizyjna

 • ks. Jarosław Jóźwik – Przewodniczący komisji rewizyjnej BMP w Polsce
 • Paweł Matowicki– Członek komisji rewizyjnej BMP w Polsce
 • Agnieszka Chomiuk – Członek komisji rewizyjnej BMP w Polsce
Kategorie: Pozostałe