Opiekun duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy GRZEGORZ, Arcybiskup Bielski, 
Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce 
z ramienia Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

Opiekun Duchowy ZC Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

ks. Paweł Szwed

Członkowie ZC BMP w Polsce

 • Przewodniczący Zarządy Centralnego BMP w Polsce: Piotr Giegiel (tel. 509-895-177)
 • Wiceprzewodniczący ds. public relations: Michał Kuźmiuk
 • Wiceprzewodniczący ds. akcji lato: Michał Mirończuk
 • Wiceprzewodnicząca ds. zagranicznych: Ksenia Andrejuk
 • Skarbnik: Aleksandra Gryk
 • Sekretarz: Monika Andrzejuk
 • Członek ds. inicjatyw sportowych: Rafał Zdanowicz
 • Członek ds. gospodarczych: Krzysztof Sienkiewicz 
 • Członek ds. współpracy ze studentami: Paweł Turczyński
 • Aneta Turowska – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 • Eliasz Hunczak – Przewodniczący BMP w Polsce Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej
 • Natalia Rusinowicz – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 
 • Gabriela Nowaszewska –  Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Warszawsko-Bielskiej
 • Daria Antosiuk – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Łódzko-Poznańskiej 
 • Maria Felenczak – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Przemysko-Gorlicka

Piotr Giegiel

Michał Kuźmiuk

Michał Mirończuk

Ksenia Andrejuk

Aleksandra Gryk

Monika Andrzejuk

Rafał Zdanowicz

Krzysztof Sienkiewicz

Paweł Turczyński

Komisja rewizyjna

 • ks. Jarosław Jóźwik – Przewodniczący komisji rewizyjnej BMP w Polsce
 • Paweł Matowicki– Członek komisji rewizyjnej BMP w Polsce
 • Agnieszka Chomiuk – Członek komisji rewizyjnej BMP w Polsce
Kategorie: Pozostałe