Opiekun duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy GRZEGORZ, Arcybiskup Bielski, 
Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce 
z ramienia Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

Opiekun Duchowy ZC Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

ks. Paweł Szwed

Członkowie Zarządu Centralnego BMP w Polsce

kadencja 19.12.2021 – 12.2024

Przewodnicząca Zarządu Centralnego BMP w Polsce:

Gabriela Ewa Nowaszewska

Członkowie:

 • Jakub Siemieniuk,
 • Grzegorz Garbuz,
 • Marek Kuptel,
 • Damian Kazimiruk,
 • Michał Gwoździej,
 • Jakub Szymoniuk,
 • Wiktoria Charlak,
 • Nikola Kozieja (od 02.12.2023 r.)
 • Paulina Dmitruk (od 18.12.2021 r. do 28.07.2023 r.)

fot. Adam Matyszczyk


Przewodniczący Zarządów Diecezjalnych:

 • Aleksandra Jarocka – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 • Anna Kopystiańska – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej
 • Daria Waszczuk – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 
 • Michał Kozłowski –  Przewodniczący BMP w Polsce Diecezji Warszawsko-Bielskiej
 • Mariia Tuchkova – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Łódzko-Poznańskiej 
 • Natalia Urda – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Przemysko-Gorlicka

Komisja rewizyjna

 • ks. Jarosław Jóźwik – opiekun duchowy komisji rewizyjnej BMP w Polsce
 • Piotr Giegiel – członek komisji rewizyjnej BMP w Polsce
 • Michał Mirończuk – członek komisji rewizyjnej BMP w Polsce (od 17.12.2022 r.)
 • Monika Andrzejuk – członek komisji rewizyjnej BMP w Polsce (od 02.12.2023 r.)
 • Aleksandra Jakioniuk – członek komisji rewizyjnej BMP w Polsce (od 18.12.2021 r. do 29.10.2022 r.)

Stan na dzień 01.01.2024 r.

W latach 2019-2021 w skład zarządu centralnego wchodzili pod kierownictwem Piotra Giegiela: Michał Mirończuk, Aleksandra Gryk, Krzysztof Sienkiewicz (do 30.09.2020), Paweł Turczyński, Monika Andrzejuk, Paweł Żak (od 21.12.2019 do końca kadencji), Małgorzata Grygoruk (od 21.12.2019 do 24.05.2021), Ksenia Andrejuk (do 15.02.2020), Michał Kuźmiuk (do 21.12.2019), Rafał Zdanowicz (do 1.07.2019) wraz z przewodniczącymi diecezjalnymi tj.

 • Białostocko – Gdańskiej – Aleksandra Jarocka (obecnie), Aneta Turowska (do 2021 r.)
 • Lubelsko – Chełmskiej – Krzysztof Łoś (do 2023), Natalia Rusinowicz (do 2021 r.)
 • Łódzko – Poznańskiej – Mariia Tuchkova (obecnie), Anton Yakubenko (do 2022 r.), Alex Pavlenko (do 2021 r.), Daria Antosiuk (do 2020 r.), Magdalena Tyszuk (do 2019 r.)
 • Przemysko – Gorlickiej – Natalia Urda (obecnie), Maria Felenczak (do 2019 r.)
 • Warszawsko – Bielskiej – Michał Kozłowski (obecnie), Gabriela Nowaszewska (do 2021r.)
 • Wrocławsko – Szczecińskiej – Anna Kopystiańska (obecnie), Julia Kuziak (do 2022 r.), Eliasz Hunczak (do 2019 r.)

W skład komisji rewizyjnej wchodzili: ks. Jarosław Jóźwik, Agnieszka Chomiuk, Paweł Matowicki 

Kategorie: Pozostałe