Opiekun duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy GRZEGORZ, Arcybiskup Bielski, 
Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce 
z ramienia Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

Opiekun Duchowy ZC Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

ks. Paweł Szwed

Członkowie ZC BMP w Polsce

 • Przewodnicząca Zarządu Centralnego BMP w Polsce: Gabriela Ewa Nowaszewska (tel. 509-895-177)
 • Członkowie: Jakub Siemieniuk, Grzegorz Garbuz, Paulina Dmitruk, Marek Kuptel, Damian Kazimiruk, Michał Gwoździej, Jakub Szymoniuk, Wiktoria Charlak
 • Aleksandra Jarocka – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 • Julia Kuziak – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej
 • Krzysztof Łoś – Przewodniczący BMP w Polsce Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 
 • Michał Kozłowski –  Przewodniczący BMP w Polsce Diecezji Warszawsko-Bielskiej
 • Anton Yakubenko – Przewodniczący BMP w Polsce Diecezji Łódzko-Poznańskiej 
 • Natalia Urda – Przewodnicząca BMP w Polsce Diecezji Przemysko-Gorlicka

Stan na dzień 12.12.2021 r.

Komisja rewizyjna

 • ks. Jarosław Jóźwik – Przewodniczący komisji rewizyjnej BMP w Polsce
 • Piotr Giegiel – Członek komisji rewizyjnej BMP w Polsce
 • Aleksandra Jakoniuk – Członek komisji rewizyjnej BMP w Polsce

  W latach 2019-2021 w skład zarządu centralnego wchodzili pod kierownictwem Piotra Giegiela: Michał Mirończuk, Aleksandra Gryk, Krzysztof Sienkiewicz (do 30.09.2020), Paweł Turczyński, Monika Andrzejuk, Paweł Żak (od 21.12.2019 do końca kadencji), Małgorzata Grygoruk (od 21.12.2019 do 24.05.2021), Ksenia Andrejuk (do 15.02.2020), Michał Kuźmiuk (do 21.12.2019), Rafał Zdanowicz (do 1.07.2019) wraz z przewodniczącymi diecezjalnymi tj.

  • Białostocko – Gdańskiej – Aleksandra Jarocka (obecnie), Aneta Turowska (do 2021 r.)
  • Lubelsko – Chełmskiej – Krzysztof Łoś (obecnie), Natalia Rusinowicz (do 2021 r.)
  • Łódzko – Poznańskiej – Anton Yakubenko (obecnie), Alex Pavlenko (do 2021 r.), Daria Antosiuk (do 2020 r.), Magdalena Tyszuk (do 2019 r.)
  • Przemysko – Gorlickiej – Natalia Urda (obecnie), Maria Felenczak (do 2019 r.)
  • Warszawsko – Bielskiej – Michał Kozłowski (obecnie), Gabriela Nowaszewska (do 2021r.)
  • Wrocławsko – Szczecińskiej – Julia Kuziak (obecnie), Eliasz Hunczak (do 2019 r.)

  W skład komisji rewizyjnej wchodzili: ks. Jarosław Jóźwik, Agnieszka Chomiuk, Paweł Matowicki 

  Kategorie: Pozostałe