W dniach 6 – 8 października, z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyło się XII Modlitewne Spotkanie Studentów na Św. Górze Grabarce.

Spotkanie jest wspaniałą okazją dla studentów do wspólnej modlitwy, podziękowanie Bogu za wszelkie łaski i poproszenie o pomoc w nadchodzącym roku akademickim. Podczas tych 3 dni wszyscy uczestnicy mieli możliwość przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi i Eucharystii, poznania nowych osób i wymiany doświadczeniami z życia studenckiego.

Zjazd rozpoczął się Wieczernią. Po nabożeństwie wieczornym i wspólnej kolacji wszyscy wzięli udział w grach i zabawach integracyjnych.

Kolejny dzień rozpoczął się Boską Liturgią. Następnym punktem programu były prace na rzecz monasteru. Studenci mieli okazję pomóc mniszkom w drobnych pracach porządkowych. Po obiedzie odbyło się spotkanie z ojcem Włodzimierzem Misijukiem, podczas którego młodzież mogła wysłuchać referatu na temat tegorocznego motta zjazdu. Po południu miało miejsce Wsienocznoje Bdienije, a następnie poświęcenie i ustawienie krzyża w intencji wszystkich studentów i nadchodzącego roku akademickiego. Sobota zakończyła się spotkaniem z ojcem Pawłem Szwedem, opiekunem duchowym Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, podczas którego młodzi ludzie mogli uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Głównym punktem trzeciego, ostatniego dnia, spotkania była Boska Liturgia w cerkwi pw. Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach, podczas której miała miejsca chirotonia biskupia Arch. Warsonofiusza. Po nabożeństwie, koordynator spotkania – Krzysztof Sienkiewicz podziękował wszystkim, którzy poświęcili swój czas i siły przy organizacji XII Modlitewnego Spotkania Studentów na Św. Górze Grabarce.

Fot: Piotr Giegiel, Łukasz Troc