Diecezja Łódzko-Poznańska

Z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego, w dniach 29-31 marca w Monasterze Świętego Onufrego w Jabłecznej odbyły się gowienia Wielkopostne Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej.

Na rekolekcje wybrały się delegacje z Łodzi, Poznania, Sosnowca oraz z Krakowa wraz z opiekunem duchowym o.Jarosławem Antosiukiem. Pomimo późnej godziny przyjazdu w piątek, Mnisi cierpliwie czekali na przybyłych gości z kolacją i serdecznym przyjęciem. Po wieczornych modlitwach, przed udaniem się na spoczynek uczestnicy gowienii wraz z o.Jarosławem ustalili zasady zachowania na weekend, przede wszystkim ograniczenie korzystania z urządzeń elektornicznych.

W sobotę rano odbyła się Święta Liturgia, po której wszyscy uczestnicy udali się na zebranie, gdzie zostały przydzielone zadania w ramach posłuszania. Młodzież z wielką chęcią podjęła się pracy i z zawrotną prędkością ukończyła wszystkie zadania z modlitwą na ustach. Do obowiązków należało posprzątanie w Cerkwi św. Jana Teologa, Soborze św. Onufrego Wielkiego, trapeznej i pozamiatanie dworu. Napełniona nadal energią młodzież po pracach na rzecz Monasteru udała się na posiłek, po którym odbyło się spotkanie z mnichem ojcem herodiakonem Augustynem, w trakcie którego toczyła się rozmowa na temat modlitwy Jezusowej oraz używania czotek. Po uzyskaniu odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, uczestnicy udali się na krótki odpoczynek w celu zebrania myśli przed ważnym Nabożeństwem Wieczornym, podczas którego młodzież przystąpiła do Sakramentu Spowiedzi. Po “Wsienocznym” młodzież wspólnie przeczytała modlitwy przygotowujące do Skaramentu Eucharystii.

Następny dzień, niedziela adoracji Świętego Krzyża, rozpoczęła się Boską Liturgią, której przewodniczył Władyka Atanazy, Ordynariusz Diecezji Łódzko – Poznańskiej. W trakcie kazania na temat Krzyża, Biskup podkreślił, że należy pomagać innym w cierpieniu, gdyż jest to droga widzenia bliźniego, a co za tym idzie widzenie Boga. Porównał ścieżkę życia do niesienia krzyża. Ostatnim punktem w gowieniach młodzieży było zwiedzanie Monasteru, oraz wysłuchanie ciekawej historii o Soborze. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie z otwartymi rękoma. To był niesamowity weekend, w trakcie którego w ciszy i towarzyszącej jej zadumie i modlitwie szukaliśmy drogi do spotkania Zmartwychwstałego.

Diecezja Warszawsko-Bielska

Gowienija Wielkopostne Diecezji Warszawsko-Bielskiej uważamy za udane! Łącznie wzięło w nich udział ponad 20 osób!

Podczas pobytu w Monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach każdy z nas miał okazję do wyciszenia się oraz poznania reguł życia monastycznego. Spotkaliśmy się z Ihumenem monasteru Archimandrytą Tymoteuszem, który pokrótce opowiedział nam o historii monasteru, dał nam wskazówki jak rozwijać się duchowo i odpowiadał na nasze pytania. W trakcie rekolekcji, uczęszczaliśmy na nabożeństwa, gdzie mieliśmy możliwość wspólnej modlitwy.

Gowienija były również świetną okazją do zawiązania nowych znajomości! Męska grupa spędziła w monasterze trzy dni, a w sobotę dołączyły do nich dziewczyny. Dzięki wspólnej praca na rzecz monasteru mieliśmy okazję pomóc Braciom, a tym samym umożliwiła nam bliższe zapoznanie się.