Dnia 15 lutego 2018 roku w Warszawie, z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyły się ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, które zostały objęte patronatem Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawa.

Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią, której przewodniczył Jego Eminencja, Metropolita Sawa, w asyście Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Grzegorza, Opiekuna Duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia  Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Jego Ekscelencji biskupa Warsonofiusza oraz zebranego duchowieństwa. Podczas Boskiej Liturgii, Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy udzielił chirotonii kapłańskiej, diakonowi por. Tomaszowi Paszko, dotychczasowemu diakonowi Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Podczas Boskiej Liturgii obecne były władze województwa mazowieckiego i miasta Warszawy na czele z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Panem Adamem Struzikiem oraz Burmistrzem Dzielnicy Wola miasta Warszawy – Panem Krzysztofem Strzałkowskim.

Na zakończenie św. Liturgii z arcypasterskim słowem do młodzieży zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa, który podkreślił wspólnotowy i ogólnoprawosławny sens modlitwy w intencji młodych ludzi skupionych w lokalnej strukturze Bractwa Młodzieży Prawosławnej oraz międzynarodowej organizacji Syndesmos zrzeszającej młodzież. Jego Eminencja zaznaczył, iż dzisiejsza modlitwa była dziękczynieniem za dar, którym Bóg obdarowuje Cerkiew i młodzież. Modlitwa ta była prośbą, aby Bóg błogosławił młodzieży wzrastać w Chrystusie, cieszyć się wszystkim tym, co wynika z życia w Nim, a przede wszystkim stawać się światłem pochodzącym od Chrystusa. Hierarcha podkreślił wymowność faktu przyjęcia sakramentu kapłaństwa przez młodego człowieka w dniu, którym młodzież obchodzi swoje święto. Wszystko to świadczy o życiu naszej Cerkwi i Jej młodego pokolenia. Jego Eminencja wyraził nadzieję, że dar kapłaństwa za sprawą dzisiejszych święceń dotknie niejednego, młodego mężczyzny obecnego w katedrze metropolitalnej. „Znajdujecie się w życiu Cerkwi, w jej wnętrzu, świadcząc o Cerkwi swoim życiem. Ofiarowujecie Cerkwi, to co najważniejsze dla jej żywotności, czyli młodość. Od Was zależy życie Cerkwi dnia jutrzejszego. W celu zrozumienia teraźniejszości, należy szanować i uświadomić sobie trud minionych pokoleń, zwłaszcza w roku jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę”– podkreślał metropolita.

W dalszej części słowa, hierarcha złożył młodzieży najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta, życząc Bożej pomocy w dalszych trudach i przedsięwzięciach. Jego Eminencja życzył, by młodzież kierowana łaską Świętego Ducha potrafiła ubogacać się Jego darami, które pomogą zarazić nowych, młodych ludzi do „świętego dzieła” jakim jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Metropolita zachęcał młodzież, aby na każdym kroku swego życia, w szkole, w trakcie studiów, w domu, czy pracy była żywą kopią Chrystusa Hierarcha wyraził w imieniu Cerkwi wdzięczność Bractwu za dotychczasową działalność oraz okazał gotowość pomocy, służenia ojcowską radą oraz nieustannym wspieraniem inicjatyw bractwa.

Arcypasterskie słowo zakończyły podziękowania hierarchom, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi, Burmistrzowi Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy Krzysztofowi Strzałkowskiemu za objęcie patronatem Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej oraz pomoc przy ich organizacji, a także wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania do obchodów święta młodzieży.

Zwieńczeniem liturgicznych obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej było nabożeństwo dziękczynne w intencji młodzieży oraz arcypasterskie życzenia nowowyświęconemu kapłanowi.

Po śniadaniu, w Centrum Kultury Prawosławnej im. Św. Cyryla i Metodego, zebrana młodzież wyruszyła zwiedzać Warszawę. Młodzi ludzie mieli okazję odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN lub poznać historię miasta podczas spaceru po Starym Mieście.

Druga część spotkania, która miała miejsce w Hali Sportowej Reduta OSiR, rozpoczęła się od wystąpienia mima, pana Ireneusza Krosnego. Następnie, po oficjalnym przywitaniu zebranej młodzieży przez Macieja Owsiejczuka, Przewodniczącego BMP w Polsce, głos zabrali Burmistrz Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawa, Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz oraz Jego Ekscelencja Biskup Warsonofiusz.

Kolejnym punktem programu miało być spotkanie z gościem specjalnym, panem Igorem Herbutem – liderem zespołu LemON. Niestety z przyczyn technicznych, nie mogło dojść one do skutku, w związku z czym zostało wyświetlone nagranie wideo, przygotowane specjalnie na tę okoliczność przez pana Igora Herbuta.

Następnie na scenie pojawiła się grupa teatralna ZaTopieni w Historii z Topilca, która przedstawiła spektakl „Kto mi to opowiedział?”

Ostatnim punktem programu był koncert, podczas którego przybyła młodzież mogła posłuchać i pobawić się przy muzyce zespołów:  н’лем folk, Dawid Szymczuk Band oraz Horpyna.

Nasze wydarzenie nie mogłoby by się odbyć bez wsparcia i pomocy pewnych osób. Chcielibyśmy serdecznie podziękować i wyrazić ogromną wdzięczność:

  • Panu Zdzisławowi Sipierze – Wojewodzie Mazowieckiemu za objęcie wydarzenia patronatem
  • Panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za objęcie wydarzenia patronatem
  • Panu Włodzimierzowi Paszyńskiemu – Wiceprezydentowi miasta stołecznego Warszawy za pomoc w organizacji wydarzenia
  • Panu Krzysztofowi Strzałkowskiemu – Burmistrzowi Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy – za objęcie patronatem oraz współorganizację wydarzenia
  • Panu Arkadiuszowi Werelichowi – Naczelnikowi Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej Dzielnicy Wola za pomoc w organizacji wydarzenia
  • Ks. Adamowi Misijukowi – Proboszczowi Prawosławnej Parafii Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie za pomoc w organizacji wydarzenia 
  • Panu Bazylemu Piwnikowi – Przewodniczącemu Stowarzyszenia Bractwo Świętych Cyryla i Metodego za pomoc w organizacji wydarzenia 
  • Panu Andrzejowi Lemiesz – Prezesowi firmy Artlab za pomoc w organizacji wydarzenia 
  • Panu Markowi Jakimiukowi – Wydawnictwo Bratczyk za pomoc w organizacji wydarzenia