W dniu 21.12.2019 r. odbyło się 38. Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Udział w nim wzięło około 100 osób, w tym przedstawiciele Bractw Parafialnych, Zarządów Diecezjalnych z całej Polski, byli członkowie Zarządu Centralnego oraz duchowieństwo Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Obrady odbyły się w Akademii Supraskiej. 

Wydarzenie rozpoczęła Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Grzegorz, Arcybiskup Bielski w asyście Jego Ekscelencji Pawła, Biskupa Hajnowskiego, Jego Ekscelencji Andrzeja, Biskupa Supraskiego oraz przybyłego duchowieństwa.

Po przywitaniu gości głos zabrał Jego Ekscelencja Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański, który wyraził swoje zadowolenie w związku z dużą ilością osób zebranych na obradach. Wspomniał jednak o dość małej liczbie młodzieży, uczestniczącej na akasfistach do św. Gabriela. Władyka odniósł się tym samym do czasów sprzed 20., 30. lat, kiedy to młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w nabożeństwach i życiu Cerkwi. Arcybiskup Jakub wspomniał, iż sensem naszego życia jest życie wieczne w niebie, a więc powinniśmy się kierować nie na potrzeby ziemskie, ale te niebiańskie. Na koniec skłonił młodzież do refleksji, zadając pytanie, co można zaproponować młodym ludziom, aby znaleźli swoje miejsce w Cerkwi i aby uświadomili sobie, co jest celem życia człowieka.

W tegorocznym wydarzeniu wziął również udział wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego Pan Andrzej Plewa, który zachęcał do wstąpienia w szeregi powyższej organizacji. Wspomniał również, że będąc w naszym wieku sam był członkiem BMP w Polsce, co pozwoliło mu na zdobycie  doświadczenia, które zaowocowało w dalszej pracy zawodowej.

Następnie rozpoczęto część sprawozdawczą z Walnego Zgromadzenia. Goście wysłuchali relacji z działalności wszystkich Zarządów Diecezjalnych, dzięki czemu mogli dowiedzieć o wydarzeniach, które mają miejsce w całej Polsce. Na koniec zostało także przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Centralnego, które zaprezentował, przewodniczący BMP w Polsce Piotr Giegiel. Udzielono również absolutorium Zarządowi Centralnemu.

Podczas obrad głos zabrał także Arcybiskup Grzegorz, który mówił że najważniejszym celem w życiu człowieka powinna być więź życia z Chrystusem. Zwrócił uwagę na to, że współczesny świat niesie ze sobą bardzo wiele trudności, które uda nam się pokonać, jeśli zaufamy temu, który wszystko może, wtedy zrozumiemy trudne czasy i z Bożą pomocą zwyciężymy.

W tym roku szeregi Zarządu Centralnego opuścili: Michał Kuźmiuk oraz Rafał Zdanowicz, którym za rok działalności serdecznie dziękujemy. W związku, z tym ogłoszono wybory na nowych członków. W wyniku głosowania Walnego Zgromadzenia do Zarządu Centralnego weszli: Paweł Żak oraz Małgorzata Grygoruk.

Kolejnym punktem programu było głosowanie nad przyznaniem tytułu wybór Honorowego Członka naszej organizacji. Po zaprezentowaniu kandydatów Walne Zgromadzenie, w wyniku głosowania ustaliło, iż przyzna je Aleksandrowi Wasylukowi oraz Arcybiskupowi Ablowi.

Ostatnim z punktów były tak zwane wolne wnioski, podczas których dyskutowano nad problemami, z którymi mierzy się BMP w Polsce. Zwrócono uwagę, że wprowadzone nowości przez Zarząd Centralny nadal nie wystarczają aby przyciągnąć nową młodzież. Zaproponowano także aby wrócić do korzeni organizacji i starać się angażować w większej liczbie studentów. Na koniec zwrócono uwagę, iż duchowieństwo naszej Cerkwi powinno czuć się w obowiązku zachęcania młodych osób do udziału w wydarzeniach Bractwa, których podstawowym i najważniejszym celem jest zbliżenie do Boga oraz Cerkwi.

Serdecznie dziękujemy wszystkich za przybycie a tym samym poświęcony czas oraz dyskusję.