W sobotę 3 października 2020 roku w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Grzegorza odprawiono św. Liturgię, która zainaugurowała obchody czterdziestolecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Jego Ekscelencji asystowali duchowi opiekunowie bractw diecezjalnych i parafialnych. W ołtarzu modlił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Święta Liturgii zgromadziła byłych działaczy BMP wraz z przewodniczącymi oraz młodzież tworzącą dzisiejsze struktury organizacji. Modlono się również za tych członków Bractwa, którzy zakończyli ziemskie pielgrzymowanie.

Po św. Liturgii, Jego Eminencja metropolita Sawa skierował do obecnych okolicznościowe słowo, w którym przypomniał czasy powstawania Bractwa i problemy, z którymi borykano się w owym czasie. Hierarcha wspominał pierwszą pielgrzymkę na św. Górę Grabarkę, w której brało udział kilka tysięcy osób, a po której ówcześni organizatorzy mieli niemałe problemy. Jednak, nie zraziło to młodych ludzi do dalszej działalności wokół Cerkwi. Jego Eminencja wskazał, że w ten sposób należy zachować ducha Bractwa z początków powstania organizacji, uwzględniając zmieniający się świat z całą jego złożonością oraz konieczność poszukiwania nowych form dotarcia do współczesnej młodzieży. Wszystko to powinno być wyzwaniem zarówno dla duchowieństwa jak i działaczy. Metropolita Sawy wyraźnie zaakcentował, iż Bractwo Młodzieży Prawosławnej powinno być organizacją żywą, która zawsze powinna skupiać się wokół Cerkwi i św. Eucharystii. Kończąc Jego Eminencja metropolita Sawa życzył zebranym i całej organizacji odwagi oraz gorliwości w wypełnianiu swej misji.

Na zakończenie liturgicznej części spotkania zostały wręczone Listy pochwalne osobom, których wsparcie i działalność przyczyniła się do rozwoju organizacji. Ponadto, zgodnie z decyzją XXXVIII Walnego Zgromadzenia, wręczone zostało honorowe członkostwo Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce Aleksandrowi Wasylukowi, za byłą i obecną działalność.

Kolejnym punktem programu był zjazd zarządów, na którym zarząd centralny wraz z zarządami diecezjalnymi, poruszył kwestię organizacji Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Polsce, formy Walnego Zgromadzenia oraz wydarzeń związanych z czterdziestoleciem Bractwa.

Spotkanie w Warszawie było wstępem do świętowania jubileuszu Bractwa Młodzieży Prawosławnej. W ciągu nadchodzącego roku odbędą się wydarzenia lokalne nawiązujące do jubileuszu, a zwieńczeniem obchodów będzie planowany na jesień przyszłego roku festyn w Hajnówce.

Zdjęcia: Aleksander Wasyluk