Spotkanie przedstawicieli Zarządu Centralnego BMP w Polsce z

Jego Eminencją Metropolitą Sawą

Dnia 28 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z Jego Eminencją, Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polski.

Bractwo reprezentowali o. Paweł Szwed – Opiekun Duchowy BMP w Polsce oraz Piotr Giegiel – Przewodniczący BMP w Polsce.

Spotkanie miało na celu podsumowanie działalności Bractwa w minionym roku, omówieniu bieżących spraw oraz planów na najbliższy rok.

Podczas spotkania podsumowane zostały ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, które w tym roku odbyły się w Lublinie.

Wybrano również datę XLI Ogólnopolskiej Paschalnej Pielgrzymki Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę – 22-24 maja 2020 r.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie 40-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, które wypada w tym roku. Planowane uroczystości mają odbyć się jesienią.

Kategorie: Aktualności