W dniach 9-11.X.2020 odbyło się XV Modlitewne Spotkanie Studentów. W tym roku to wydarzenie po raz pierwszy zawitało do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, gdzie gościliśmy studentów m.in. z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Lublina i okolicznych miejscowości.

Piątek rozpoczęliśmy Wieczernią, po której udaliśmy się w kierunku monasterskiej altany. Tam, w ramach gry terenowej zostaliśmy podzieleni na zespoły i wyruszyliśmy w poszukiwaniu punktów rozmieszczonych na terenie całego Klasztoru. Naszymi zadaniami było m.in. rozwiązywanie krzyżówek, wykreślanek, czy układanie puzzli. W ten sposób mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę o Cerkwi oraz Biblii. Dzień zwieńczyła kolacja wraz ze wspólnymi rozmowami przy ognisku.

W sobotę o godzinie 8 odbyła się Boska Liturgia podczas, której zgromadzeni studenci uczestniczyli w sakramencie eucharystii. Po śniadaniu udaliśmy się na warsztaty robienia świec. Mogliśmy „od kuchni” zobaczyć jakiego sprzętu i materiałów się używa oraz jakie to ciężkie zajęcie. Kolejnym punktem programu była prace na rzecz monasteru. Udało nam się przenieść drewno na zimę, umyć okna oraz uprzątnąć monasterskie ogrody. W ten sposób mogliśmy nie tylko pomóc Braciom, ale również bliżej się poznać bo nic tak nie łączy jak wspólna praca i cel.

Następnie udaliśmy się na spotkanie z arcybiskupem Grzegorzem, opiekunem duchowym Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Świętego Soboru Biskupów oraz o. Piotrem, przełożonym monasteru św. Onufrego. Podczas wspólnej rozmowy poznaliśmy historię powstania monasteru oraz zgłębiliśmy wiedzę na temat istoty świętej eucharystii w naszym życiu. Był to również czas przeznaczany na zadawanie pytań. Sobotni wieczór poświęciliśmy na czytanie modlitw przed eucharystią.

Modlitewne Spotkanie Studentów zwieńczyła w niedzielę Boska Liturgia podczas, której JE Arcybiskup Grzegorz w słowach skierowanych do studentów przywołał żywot św. Onufrego. Wspomniany został moment życia świętego, który spędził na pustyni. To właśnie miejsce, zesłane przez Boga było jego „uniwersytetem”, gdzie człowiek uczy się rzeczy najważniejszych, pozwalających mu wejść na inną płaszczyznę, być i żyć w innym wymiarze – bliżej Boga. JE Arcybiskup Grzegorz na zakończenie życzył przybyłym studentom, aby światło Chrystusowej łaski, które prowadziło św. Onufrego, prowadziło również i ich. Powinniśmy się starać, aby go nie stracić ponieważ to dzięki niemu jesteśmy szczęśliwi. Chodząc w dzień, czy w nocy, człowiek nigdy się nie potknie dlatego, że „światło” ukazuje mu drogę, jak betlejemska gwiazda, która prowadziła mędrców nieprzerwanie ku Synowi Bożemu.

Serdecznie dziękujemy sieci sklepów Arhelan oraz piekarni MAKO za wsparcie naszego wydarzenia.