Tekst pochodzi ze strony www.cerkiew.pl

Prezentujemy wywiad z Aleksandrem Wasylukiem, byłym przewodniczącym BMP w Polsce, założycielem serwisów cerkiew.pl oraz orthphoto.net, prezesem stowarzyszenia OrthNet, który w tym miesiącu został koordynatorem do spraw pracy z młodzieżą Cerkwi prawosławnej w Polsce. O nowym stanowisku rozmawiał z nim Jakub Oniszczuk.

Z początkiem lutego zostałeś koordynatorem do spraw młodzieży w naszej Cerkwi. Skąd wziął się pomysł na utworzenie takie stanowiska?

Pomysł i potrzeba takiego stanowiska pojawiała się wielokrotnie w rozmowach byłych i obecnych działaczy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W czerwcu 2020 roku odbyło się spotkanie byłych przewodniczących BMP z metropolitą Sawą – wtedy poprosiliśmy Metropolitę o powołanie takiej osoby i uzyskaliśmy błogosławieństwo na dalsze działania. To spotkanie można uznać za moment, kiedy rozpoczęliśmy formułować koncepcję i poszukiwać osoby, która podejmie się takiej działalności. Trzeba też podkreślić, że metropolita Sawa jeszcze przed tym spotkaniem bardzo często zwracał uwagę na rolę młodzieży i bractwa w Cerkwi i na potrzebę zintensyfikowania prac, które usprawnią działalność młodzieżową.

Od samego początku zdawałem sobie sprawę, że bardzo ważne, szczególnie na początku (na etapie tworzenia koncepcji i początkowej działalności), będzie zatrudnienie osoby, które ma doświadczenie w pracy z młodzieżą, chęć i wizję działania.

Sam zawdzięczam bardzo dużo działalności w Bractwie; w tym roku zostałem Honorowym Członkiem Bractwa, mam dwie córki, które lada moment będą mogły rozpocząć działalność młodzieżową. To wszystko spowodowało, że uznałem, iż nadszedł odpowiedni moment, by podjąć się tego trudnego działania w poszukiwaniu nowych form aktywności młodzieży w Cerkwi. Cieszę się, że moja osoba została zaakceptowana przez Sobór Biskupów PAKP i mam nadzieję, że sprostam nowym wyzwaniom

Praca z młodzieżą może być bardzo szeroko rozumiana. Czym Twoja działalność odróżniać się będzie od inicjatyw innych organizacji, które pracują na tym polu? Jakie masz plany na najbliższy czas?

W Cerkwi obecnie mamy wiele organizacji pracujących z młodzieżą. W parafiach młodzież funkcjonuje w bractwach i chórach prawosławnych. Mamy katechezę w szkołach. Pojawiają się również próby dotarcia do młodzieży poprzez Internet (spotkania online, formy blogów itp.)

Na początek chciałbym poznać specyfikę całej działalności: potrzeby i wyzwania, przed którymi stoją osoby, którym zależy na aktywności młodzieży w Cerkwi. Zaczynam od rozmów i spotkań (online i na żywo) z organizacjami ogólnopolskimi i diecezjalnymi. Chciałbym również spotkać się z młodzieżą z bractw parafialnych i tą uczęszczającą na religię. Z proboszczami parafii i duchownymi pracującymi z młodzieżą. Najpierw chciałbym zrozumieć istotę ich działalności, poznać problemy, by potem wspólnie znaleźć najlepsze metody ich rozwiązania oraz pomysły na nowe formy działalności.

Dzisiaj bardzo często to rodzicom bardziej zależy na aktywności dzieci i również liczę na owocny dialog i współpracę z nimi.

Wydaje mi się, że w Polsce mamy odpowiednie struktury i dużo zaangażowanych osób, brakuje nam jeszcze odpowiedniej koordynacji i współpracy, która mogłaby wytworzyć efekt synergii. Często skupiamy się na najbliższych działaniach i brakuje nam planowania z dłuższą perspektywą czasową.

Głównym zadaniem koordynatora ds. młodzieży powinno być realizowanie bądź inicjowanie i wspieranie zadań, które nie są realizowane przez inne cerkiewne organizacje, a skierowane powinny być na rozwój i aktywność młodzieży w Cerkwi. Przede wszystkim powinny to być zadania długoterminowe i nastawione na znalezienie i rozwój młodzieżowych liderów.

Wydaje mi się, że jednym z najważniejszych zadań na początek mojej działalności będzie właśnie wyłonienie liderów młodzieżowych i zorganizowanie im szeregu szkoleń. Nauczenie pracy z rówieśnikami. To jest też to, co ja dostałem od Bractwa na samym początku i czego być może ostatnio zabrakło w działalności młodzieżowej.

Chciałbym też nawiązać współpracę z innymi lokalnymi Cerkwiami po to, by się uczyć od siebie nawzajem dobrych praktyk i nie powielać już popełnionych błędów. Zresztą jednym z zadań, których się podejmuję, jest też pomoc w reaktywowaniu SYNDESMOS-u.

Kolejnym dużym wyzwaniem, które mnie czeka, jest pomoc Bractwu w zagospodarowaniu ośrodków młodzieżowych, w pierwszej kolejności największego w Białowieży.

Jak widać wyzwań i pracy jest bardzo dużo, jak zamierzasz sobie z tym poradzić?

Przede wszystkim liczę na to, że nie będę tego robił sam. Liczę, że na młodzieży w Cerkwi zależy wielu osobom i organizacjom. Więc już teraz gorąco zapraszam do kontaktu ze mną, zgłaszania pomysłów i chęci współpracy. Czekam również na krytyczne uwagi na temat obecnego stanu, bo wychodzę z założenia, że jeśli ktoś narzeka, to mu na tym zależy i liczę na to, że jest gotów pomóc zmieniać świat na lepszy …

Wszyscy chętni do współpracy proszeni są o kontakt pod adresem: aleksander.wasyluk@cerkiew.pl.

Każda forma wsparcia to dodatkowy bodziec i impuls do działania na rzecz młodzieży!

Dziękuję za rozmowę.

Kategorie: Aktualności