Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, 11 grudnia 2021 w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego Warszawie roku odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią, którą celebrował Jego Ekscelencja Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w asyście przybyłego duchowieństwa. W swym kazaniu kończącym nabożeństwo Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski zaznaczył, że obecne pokolenie tworzące Bractwo cechuje się dużą kreatywnością. Przestrzegł, aby przy wdrażaniu nowych pomysłów młodzież nie zapomniała o wieloletniej tradycji, którą przekazały jej poprzednie generacje bratczyków. Pouczył zebranych, aby należycie doceniali i korzystali z bogactwa, którym jest Cerkiew i Boska Liturgia. W nawiązaniu do obchodzonej rocznicy uchwalenia ustawy o stosunku Państwa Polskiego do Cerkwi Prawosławnej podkreślił znaczenie powołania goszczącego Walne Zgromadzenie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

W trakcie obrad Jego Eminencja Metropolita Sawa podzielił się z uczestnikami zgromadzenia swoimi wspomnieniami dotyczącymi starań o rejestrację Bractwa przed ponad czterdziestoma laty. Podkreślił wagę faktu prawnego uregulowania sytuacji Cerkwi i organizacji cerkiewnych, zaznaczając przy tym, że jest to doskonały przykład ilustrujący potęgę Bożego działania. Pochwalił organizowane przez Bractwo akcje letnie, jednocześnie zachęcając, aby jego członkowie nie bali się angażować w poważne projekty i nawiązywać współpracę zagraniczną. Zaznaczył, że prawosławny ruch młodzieżowy w Polsce wyróżnia się swoją dynamicznością nawet na tle o wiele bardziej licznych Cerkwi lokalnych.

Głos zabrał również Jego Ekscelencja Władyka Grzegorz, Arcybiskup Bielski. Władyka wyraźnie podkreślił konieczność pełnego uczestnictwa w Boskiej Liturgii. Zaznaczył, że sytuacja, gdy człowiek nie odczuwa potrzeby przystąpienia do eucharystii, jest swoistą duchową chorobą. Przypomniał, że znajdujemy się w okresie czterdziestodniowego postu, który przygotowuje nas do „zimowej Paschy”. Arcybiskup Grzegorz porównał post do walki, w której musimy zmagać się z naszymi trudnościami.

Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniach wstępnych miała miejsce prezentacja sprawozdań z działalności Bractwa. Sprawozdanie trzyletnie z działalności Zarządu Centralnego przedstawił Przewodniczący BMP w Polsce Piotr Giegiel, a sprawozdanie finansowe za rok 2021 przedstawiła Monika Andrzejuk. W dalszej części spotkania o. Jarosław Jóźwik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie oceniające działalność Bractwa w ostatnim roku. Na wniosek komisji przeprowadzono głosowanie w wyniku którego delegaci Walnego Zgromadzenia większością głosów przyznali absolutorium ustępującemu Zarządowi Centralnemu.

Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia było przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu Centralnego i Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania do zarządu zostali wybrani:

 • Gabriela Nowaszewska – Przewodnicząca
 • Jakub Siemieniuk
 • Grzegorz Garbuz
 • Paulina Dmitruk
 • Marek Kuptel
 • Damian Kazimiruk
 • Jakub Szymoniuk
 • Michał Gwoździej
 • Wiktoria Charlak

W skład Komisji Rewizyjnej BMP w Polsce weszli:

 • o. Jarosław Jóźwik
 • Piotr Giegiel
 • Aleksandra Jakoniuk

W między czasie odbyły się wolne wnioski oraz dyskusja nad działalnością Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W spotkaniu wzięło udział ok. 125 osób. Obecne były delegacje ze wszystkich diecezji PAKP.

Tekst: Monika Andrzejuk oraz Grzegorz Garbuz

Zdjęcia: Paweł Turczyński