Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym ukazującym  tradycje okresu wielkanocnego.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zwycięzcom przewidziano nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

Co należy zrobić? To bardzo proste! Wykonaj zdjęcie podczas okresu Wielkopostnego i Paschalnego (pasujące do odpowiednich kategorii)

WIELKI POST

PASCHA W CERKWI

WIELKANOC W DOMU

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie do każdej z 3 kategorii. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, PNG lub TIFF,  wielkość pliku nie powinna przekraczać 25 MB. Nadesłane prace należy zapisać według następującego wzoru:

Imię_Nazwisko_wiek_uczestnika_kategoria

Zdjęcia powinny zostać przesłane do dnia 15.05.2022r. Na adres mailowy:  bmp.zcentralny@gmail.com