W dniach 18-20 marca na św. Górze Grabarce odbyło się modlitewne spotkanie maturzystów. Uczniowie szkół średnich uczestniczyli w monasterskich nabożeństwach, jak również przystąpili do spowiedzi i św. Eucharystii. W spotkaniu wzięła udział młodzież z: Lublina, Białej Podlaskiej, Białegostoku, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Sokółki, Siemiatycz, a także z Warszawy.

19 marca, całonocnemu czuwaniu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski. W sobotnim spotkaniu z młodzieżą wziął udział ojciec Piotr Dawidziuk namiestnik monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Po całonocnym czuwaniu został poświęcony i usytuowany na św. Górze krzyż w intencji maturzystów. Poświęcenia dokonał archimandryta Piotr.

Niedzielnej św. Liturgii, przewodniczył arcybiskup Grzegorz. Oprócz maturzystów i parafian w cerkwi modlili się liczni pielgrzymi z Białegostoku i Bielska Podlaskiego, a także duchowni i wierni z Ukrainy.

Program tegorocznego spotkania maturzystów był bardzo różnorodny i oprócz spotkań z duchownymi, zawierał pracę na rzecz monasteru, gry terenowe oraz quiz. Najważniejszym zobowiązaniem i korzyścią pozostawała wspólna modlitwa w monasterskiej cerkwi, spowiedź i św. Eucharystia.

fot. Paweł Turczyński