Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy, w dniach 23-25 września, w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej miało miejsce modlitewne spotkanie studentów.

W piątek wieczorem, gdy mnisi zebrali się na wieczorną modlitwę i akatyst przed cudotwórczą ikoną patrona monasteru, dotarła również młodzież chcąc pomodlić się przed rozpoczynającym się rokiem akademickim. Organizatorem cyklicznych spotkań studentów jest Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Po wieczerni, uczestnicy spotkania przeszli na teren monasterskich ogrodów, gdzie rozpoczęli grę terenową, która miała na celu zintegrowanie przybyłych z różnych miast i uczelni. Po kolacji przy ognisku, w dobrych nastrojach, wszyscy udali się na odpoczynek przed dniem monasterskich prac.

Sobotę rozpoczął monasterski dzwon zwołujący na poranne nabożeństwo. Wielu uczestników spotkania już w sobotę rano przystąpiło do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii. Po śniadaniu każdy udał się do przydzielonych prac. Jedni porządkowali cerkwie, myli okna. Ktoś pomagał na kuchni, inni wykopali monasterskie ziemniaki. Pod czujnym okiem i z pomocą ks. Tomasza Kosińskiego i ks. Andrzeja Żukowickiego przygotowano drewno na opał. Dzień był pracowity. Przed całonocnym czuwaniem młodzież wraz z namiestnikiem monasteru odbyli spacer nad rzekę i do kapliczki Św. Ducha rozmawiając o historii monasteru. Po wieczornym nabożeństwie miało miejsce spotkanie przy herbacie, podczas którego wraz z opiekunami bractwa można było porozmawiać na różne tematy.

Kulminacją spotkania była niedzielna św. Liturgia, po której wszyscy uczestniczyli w obiedzie z obrzędem Panagii. Na zakończenie trzydniowego pobytu w Jabłecznej, w miłej atmosferze, młodzież studencka wypiła kawę wraz z opiekunami bractwa i namiestnikiem monasteru. Był to czas, kiedy można było porozmawiać o planach, przyszłości i celach.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 młodych osób z różnych miast i uczelni. Takie spotkania są doskonałą możliwością integracji, czasem na wspólną modlitwę, pracę, wspólne radości i troski. Organizatorzy i mnisi życzą wszystkim prawosławnym studentom wielu sukcesów w nowym roku akademickim.