W dniach 27-29 maja 2022 r. odbyła się Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski, Ich Ekscelencje: Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski oraz Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki. W pielgrzymce wzięło udział ok. 400 osób z całej Polski, w tym grupa młodzieży z Ukrainy aktualnie przebywającej w naszym kraju.

Tegoroczna „majowa” połączona była z realizacją dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury projektu „Cerkiewność i ludowość w paschalnych tradycjach mniejszości narodowych i etnicznych Podlasia”. Z tego powodu część grup tematycznych oraz zajęć poświęcona była właśnie tej tematyce. Uczestnicy pielgrzymki mogli, m.in. nauczyć się przygotowywać tradycyjne pisanki, poznali tajniki białego śpiewu i tańca ludowego, pogłębili swoją wiedzę w zakresie teologii ikony. Z ochotą uczestniczyli w nabożeństwach, większość z zebranych osób przystąpiła do sakramentów.

Z okazji pielgrzymki ukazało się także specjalne wydanie gazety Bractwa – „Arche”. Spotkanie na Świętej Górze Grabarce było doskonałą okazją do spotkania starych przyjaciół, nawiązania nowych znajomości, wymiany opinii, wspólnych modlitw, poszerzenia swojej wiedzy na temat prawosławia i jego dziedzictwa. Cieszymy się, że mimo deszczowej pogody, przybyliście tak licznie i z chęcią braliście udział we wszystkich zorganizowanych przez Zarząd Centralny formach aktywności. Do kolejnej „majowej” pozostał rok – serdecznie na nią zapraszamy, mamy jednak nadzieję, że spotkamy się już wcześniej.

Христос воскресе!