W dniach 15 – 17 grudnia 2023 odbyły się Gowienija Bożonarodzeniowe 2023 zorganizowane przez zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Dziewczęta weekend spędziły w Zwierkowskim Monasterze, a chłopcy w Supraskim Monasterze.

Rekolekcje rozpoczęły piątkowe nabożeństwa, po których uczestnicy udali się na kolację i rozmowy dotyczące postu oraz przedświątecznego czasu. Dzień zakończyły modlitwy wieczorne w Supraślu, a w Zwierkach nocna Liturgia.

Następnego dnia dzień rozpoczęły modlitwy poranne, po których było śniadanie. Po posiłku i krótkich rozważaniach zarówno chłopcy, jak i dziewczęta udali się do pracy na rzecz obu Monasterów. W Supraślu chłopcy wraz z Ojcami udali się na cmentarz parafialny, a dziewczęta w Zwierkach pomagały w porządkach i pracach w kuchni. Po zakończonych pracach do Zwierek przybył o. Piotr Makal, by poruszyć kwestię postu i jego znaczenia dla prawosławnego wiernego. Jeszcze przed wieczornym nabożeństwem obie grupy posiliły się po wykonanych pracach. Dzień zakończyło Wsienocznoje, podczas którego uczestnicy mogli przystąpić do sakramentu spowiedzi, kolacja i modlitwy wieczorne.

Niedziela rozpoczęła się Świętą Liturgią. Dziewczęta jak i chłopcy przystąpili do sakramentu Eucharystii. Po nabożeństwach uczestnicy zjedli wspólny posiłek, podsumowali czas spędzony w monasterach oraz udali się do swoich domów z Bożą energią, wspomnieniami i wyciszeniem przed Świętami Bożego Narodzenia. 

Serdecznie dziękujemy Siostrom z Monasteru w Zwierkach i Ojcom z Monaster w Supraślu za możliwość ugoszczenia nas, Siostrze Gabrieli i Ojcowi Serafimowi za opiekę i ks. Piotrowi Makalowi za wspólną rozmowę i Wam Drodzy uczestnicy, za przybycie i wspólnie spędzone trzy dni.

źródło i fotografie: https://www.facebook.com/bmpdbg