W dniach 22-24 grudnia br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego
Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbywały się gowienija (rekolekcje)
organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Tego
roku cieszyły się one dużym zainteresowaniem, ponieważ wzięła w nich udział niemal
30-osobowa grupa młodzieży.


Dziewczyny gościły w domu zakonnym św. Wielkomęczennicy Katarzyny w Zaleszanach,
zaś chłopcy w monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach.


Piątkowy wieczór w Zaleszanach rozpoczął się wieczernią. Następnie, po wspólnym posiłku,
dziewczęta miały możliwość zapoznać się z historią monasteru oraz z żywotem św.
Katarzyny. Został poruszony również temat postu. Odwołując się do poszczególnych
fragmentów Ewangelii siostra Magda opowiedziała o jego roli w życiu człowieka oraz o jego
najważniejszych aspektach. Jak napisał św. ap. i ewangelista Mateusz „Nie to, co wchodzi
do ust, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co z ust wychodzi, czyni człowieka nieczystym”.
Należy jednak pamiętać, że zasady wstrzemięźliwości dla ciała są również bardzo ważne,
ponieważ dyscyplinują człowieka do “robienia porządku” ze swoją duszą. Zwieńczeniem
tego są święte sakramenty: Spowiedź i św. Eucharystia. Sobotni dzień dziewczyny
rozpoczęły św. Liturgią. Następne siostra Ewa poprowadziła warsztaty robienia czotek.
Chłopcy swój pobyt w monasterze w Sakach zaczęli od uczestnictwa w wieczerni. Po kolacji
rozpoczęła się rozmowa na temat sakramentu św. Eucharystii i jej roli w życiu
prawosławnego chrześcijanina. Dyskusja pozwoliła bliżej poznać to ważne zagadnienie, a
większość ze zgromadzonej młodzieży aktywnie uczestniczyła w rozważaniach. Dzień
zakończył się modlitwami wieczornymi. Rano chłopcy uczestniczyli w św. Liturgii, po której
były prowadzone prace na rzecz monasteru. Wieczorem przybyła do monasteru żeńska
część grupy. Swój wykład przeprowadził ihumen Pantelejmon (Karczewski). Opowiadał o
grzechu, etapach jego formowania, metodach zwalczania oraz jego rodzajach. Wieczorem
wszyscy uczestnicy gowienii wzięli udział w Wsienocznym Bdieniju i przystąpili do
sakramentu spowiedzi. Niedziela rozpoczęła się Boską Liturgią w domu zakonnym św.
Wielkiej Męczennicy Katarzyny w Zaleszanach. Większość uczestników rekolekcji
przystąpiła do sakramentu św. Eucharystii. Po nabożeństwie młodzież udała się na wspólny
obiad. Wraz z siostrami miała okazję zaśpiewać kolędy oraz posłuchać opowiadań o mniej
znanych greckich świętych.

Tekst: Maksym Fionik, Beata Kosacka
Zdjęcia: Maksym Fionik, Aleksandra Rogoza