W dniach 19-21 maja 2023 r. odbyło spotkanie młodzieży na świętej Górze Grabarce – jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów z Polski i zagranicy miejscu w województwie podlaskim. Organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce wydarzenie było dofinansowane ze środków Województwa Podlaskiego. Spotkanie rozpoczęło się w piątek 19 maja wieczornym nabożeństwem. Następnie, w studzience wzniesionej nad źródełkiem u stóp świętej Góry Grabarki odbyło się poświęcenie wody, po którym dokonano ustawienia drewnianego krzyża w intencji wszystkich uczestników spotkania. Na zakończenie piątkowego wieczoru miało miejsce ognisko na polanie nieopodal monasteru. Była to doskonała okazja do integracji młodzieży z różnych zakątków kraju i zagranicy, pielęgnacji dawnych znajomości i nawiązywania nowych, wymiany doświadczeń. Uczestniczyli w nim reprezentanci poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących województwo podlaskie i pozostałe regiony Polski, prezentując swoją kulturę, tradycję i język. W sobotę odbyły się spotkania w grupach tematycznych i wykłady, prowadzone przez osoby duchowne i świeckie. Sztandarowym dla wydarzenia był wykład prof. Aleksandra Naumowa – slawisty, literaturoznawcy, mediewisty, historyka kultury, obecnie związanego z Akademią Supraską. Wygłosił on prelekcję pt. “Rola Biblioteki Monasteru Supraskiego dla rozwoju duchowości Rzeczypospolitej w roku Kodeksu Supraskiego Województwa Podlaskiego 2023”. Wierzymy, że spotkanie z tym światowej renomy naukowcem było wartościową lekcją zarówno dla młodzieży z województwa podlaskiego, która w ten sposób lepiej poznała bogatą historię swojej Małej Ojczyzny, ale także dla gości z pozostałych części Polski i zagranicy, którzy mogli dostrzec unikatowe położenie naszego regionu w skali całej Europy, jako miejsca zgodnej koegzystencji wielu różnorodnych grup wyznaniowych i narodowościowych. O godzinie 22.30 rozpoczęło się nabożeństwo do św. Gabriela Zabłudowskiego, patrona dzieci oraz młodzieży. Bezpośrednio po nim rozpoczęły się przygotowania do św. Liturgii. Zgodnie ze starożytną chrześcijańską tradycją, biorący udział w Liturgii udali się także na wspólną agapę. Zadanie pt. Spotkanie młodzieży na św. Górze Grabarce dofinansowane ze środków Województwa Podlaskiego przebiegło zgodnie z założeniami.