W dniu 31 maja 2024 r. w Siemiatyczach miały miejsce uroczystości poświęcone 45-leciu powołania do życia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Choć 45 lat od wystosowania do Świętego Soboru Biskupów pisma, w którym młodzież prosiła o błogosławieństwo na swoją działalność, minie dopiero w maju przyszłego roku, to świętowanie tego ważnego jubileuszu rozłożone będzie na cały rok, wpisując się tym samym w trwające aktualnie w całym kraju obchody stulecia autokefalii naszej Cerkwi.

Oficjalne uroczystości rozpoczęło nabożeństwo dziękczynne, celebrowane w siemiatyckiej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego przez Jego Ekscelencję biskupa Warsonofiusza w asyście opiekunów duchowych bractw z całego kraju oraz kleru obu miejscowych parafii. Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do zgromadzonych w świątyni zwrócił się biskup Warsonofiusz. Podkreślił rolę bractw cerkiewnych w dziele zachowania czystości prawosławia i obrony Cerkwi, zaznaczając przy tym, że te same zadania stoją również przed członkami bractw młodzieżowych. Hierarcha podkreślił, że moralne wychowanie młodych ludzi, będące jednym z zadań Bractwa, stanowi nieoceniony wkład w przyszły rozwój naszego społeczeństwa.

Dalsza część obchodów odbyła się na miejskim amfiteatrze, w którym zgromadziła się nie tylko przybyła na tę okazję młodzież oraz mieszkańcy Siemiatycz i pobliskich miejscowości. Obchody swoją obecnością zaszczycił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, który objął nad nimi patronat honorowy, zastępca prezydenta Białegostoku i zasłużony działacz Bractwa Marek Masalski, starosta siemiatycki Mariusz Cieślik i burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz, których pomoc w znacznym stopniu przyczyniła się do organizacji jubileuszu, a także wójt gminy Siemiatycze Edward Krasowski i członkowie rad miasta i powiatu. Zabierając głos, przedstawiciele poszczególnych organów władz samorządowych przekazali wszystkim członkom Bractwa Młodzieży Prawosławnej serdeczne gratulacje z powodu tak ważnej rocznicy. Wielokrotnie akcentowano zasługi ruchu młodzieżowego dla rozwoju i aktywnego funkcjonowania społeczności prawosławnej w Polsce, a także fakt, że tak dynamiczna działalność młodych w Cerkwi w Polsce jest ewenementem na skalę międzynarodową. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski na ręce przewodniczącej Bractwa, Gabrieli Nowaszewskiej, przekazał okolicznościowy dyplom gratulacyjny. Odczytany został także list od marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma.

Kolejną częścią uroczystości była prezentacja najnowszej pozycji wydawniczej Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce – jubileuszowego albumu. Został on wydany dla uczczenia 45-lecia powołania do życia BMP. Zawiera wywiady z jego byłymi działaczami oraz kilkaset fotografii prezentujących działalność prawosławnej młodzieży w Polsce na przestrzeni prawie pięciu dekad. W trakcie jego prezentacji przedstawiciele różnych generacji członków Bractwa: Eugeniusz Czykwin, ks. Aleksy Andrejuk, Marek Masalski oraz Piotr Giegiel podzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z BMP i przemyśleniami na temat jego roli w życiu Cerkwi i całej naszej społeczności. Nowość wydawnicza Bractwa przyciągnęła dużą uwagę zgromadzonych, którzy na zamieszczonych zdjęciach rozpoznawali swoich bliskich i przyjaciół, a nawet samych siebie.

Ostatnim punktem programu obchodów jubileuszu Bractwa był koncert połączony z piknikiem rodzinnym. Dla najmłodszych uczestników przygotowano dmuchany plac zabaw, a na scenie wystąpiły popularne w regionie zespoły śpiewające w językach wschodniosłowiańskich. Trwające do późnego wieczora występy zgromadziły nie tylko skupioną w Bractwie młodzież, ale też mieszkańców miasta i przebywających w nim aktualnie turystów.

W imieniu całej młodzieży zrzeszonej w strukturach Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i życzliwość jednostkom samorządowym, partnerom medialnym oraz prywatnym sponsorom. To dzięki Państwa wsparciu tegoroczne wydarzenie mogło się odbyć na tak wysokim poziomie a uczestnicy wyjechali do swoich domów z ogromną ilością pozytywnych wspomnień.