Chcąc podtrzymać starodawną bożonarodzeniową tradycję oraz podzielić się radością płynącą z Narodzenia Chrystusa, w dniach 13 i 14 stycznia 2024 r. z odwiedziliśmy z kolędą szereg osób zaprzyjaźnionych z Bractwem Młodzieży Prawosławnej.

Działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce to nie tylko duże, ogólnokrajowe wydarzenia, ale przede wszystkim drobne działania na rzecz Cerkwi i społeczności prawosławnej w naszym kraju. Chcąc podtrzymać starodawną bożonarodzeniową tradycję oraz podzielić się radością płynącą z Narodzenia Chrystusa, w dniach 13 i 14 stycznia 2024 r. z odwiedziliśmy z kolędą szereg osób zaprzyjaźnionych z Bractwem Młodzieży Prawosławnej. Na samym początku udaliśmy się do Warszawy, gdzie kolędowaliśmy razem ze Zwierzchnikiem Cerkwi w Polsce – Jego Eminencją Metropolitą Sawą. Władyka przyjął nas niezwykle serdecznie, podkreślając rolę tradycji kolędniczej i konieczność jej kontynuowania przez młodych ludzi, zwłaszcza członków Bractwa. Następnie odwiedziliśmy duchownych posługujących w warszawskiej parafii katedralnej, po czym udaliśmy się do Białegostoku. Tam, z radosnymi bożonarodzeniowymi pieśniami na ustach, pozdrowiliśmy Jego Ekscelencję Arcybiskupa Jakuba.

Kolejnego dnia, kiedy w Cerkwi wspominane jest Obrzezanie Pańskie, zaś w naszej tradycji ludowej – pierwszy dzień nowego roku (wg starego kalendarza), udaliśmy się do Supraśla. W głównej świątyni Monasteru Zwiastowania Bogarodzicy powitał nas Jego Ekscelencja Biskup Andrzej wraz z mniszą bracią i parafianami. Kolędowanie rozpoczęliśmy jeszcze w cerkwi, a wszyscy uczestnicy niedzielnej Boskiej Liturgii szybko do nas dołączyli. Wychwalanie Narodzonego Chrystusa kontynuowaliśmy w monasterskim refektarzu podczas wspólnego posiłku. Wzmocnieni klasztorną zupą i z błogosławieństwem władyki Andrzeja udaliśmy się w dalszą drogę, podczas której odwiedziliśmy trzy żeńskie monastery – w Zwierkach, Zaleszanach oraz na Świętej Górze Grabarce. Zamieszkujące w nich siostry z radością przyjęły naszą kolędniczą grupę, częstując pysznymi wypiekami oraz herbatą. 

Po drodze zawitaliśmy również do prowadzonych przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos” domów starców – w Trześciance, Hajnówce oraz Grabarce. Przebywający w nich pensjonariusze byli wzruszeni wizytą kolędników i z ochotą śpiewali razem z nami dobrze sobie znane kolędy. Przekazaliśmy im świąteczne pozdrowienia oraz prezenty od Bractwa Młodzieży Prawosławnej, po czym ruszyliśmy do ostatniej miejscowości na naszej trasie – Siemiatycz. Tam odwiedziliśmy Jego Ekscelencję Biskupa Warsonofiusza oraz duchowieństwo obu miejscowych cerkwi, na czele z dziekanem siemiatyckim i proboszczem parafii św. Piotra i Pawła o. Pawłem Sterlingowem oraz proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego – o. Bazylim Litwiniukiem, którego dodatkowo pozdrowiliśmy z okazji przypadających w tym dniu imienin. 

Składamy serdeczne podziękowania na ręce wszystkich osób, które zechciały w tych dniach przyjąć naszą kolędniczą grupę. Przetrwanie bożonarodzeniowej tradycji naszych przodków zależy zarówno od dobrej woli osób, które podejmą się wychwalania Chrystusa, wędrując od domu do domu, jak również od tych, którzy zechcą zaprosić kolędników do swych mieszkań. Niezmiernie cieszy nas fakt, że liczne bractwa parafialne w całej Polsce kontynuują ten zwyczaj. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie nas jeszcze więcej!