W dniach 29-31 marca na św. Górze Grabarce odbyło się modlitewne spotkanie maturzystów.

Uczniowie szkół średnich uczestniczyli w monasterskich nabożeństwach, jak również przystąpili do spowiedzi i św. Eucharystii. W spotkaniu wzięła udział bardzo liczna grupa młodzieży z: Lublina, Białej Podlaskiej, Białegostoku, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Sokółki, Siemiatycz, a także z Warszawy i Łodzi.

W piątkowy wieczór młodzież miała okazję uczestniczyć w grze teologicznej, której przewodnim tematem była misyjna działalność apostoła Pawła. Duchowe rozważania poprowadził ks. Piotr Makal wikariusz parafii św. Mikołaja w Białymstoku, który wraz z ks. Pawłem Szwedem wikariuszem parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku sprawowali duchową opiekę nad maturzystami.

30 marca, całonocnemu czuwaniu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski. Sobotnie spotkanie poprzedzające wieczorne nabożeństwo upłynęło pod hasłem „młodzi dla młodych”. Jako pierwsi wystąpili członkowie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej – Aleksandra Rogoza i Maksym Fionik prezentując zgromadzonym Autokefalie naszej Cerkwi w pigułce. Opowiedzieli oni również, czym zajmuje się Bractwo i jaka jest jego historia. Następnie Eleos prawosławny ośrodek miłosierdzia reprezentowany przez Michała Sacharczuka i Magdalenę Bieńkowską zaprezentowali swoją działalność zachęcając młodych ludzi to zaangażowania w centrum wolontariatu działającego przy Eleosie. Na koniec spotkania słowo do młodzieży skierował również Władyka Grzegorz.

Po całonocnym czuwaniu został poświęcony i usytuowany na św. Górze krzyż w intencji maturzystów. Poświęcenia dokonał opiekun duchowy Bractwa z ramienia Świętego Soboru Biskupów PAKP Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, który przewodniczył również niedzielnej Boskiej Liturgii.

Program tegorocznego spotkania maturzystów był bardzo różnorodny i oprócz spotkań z duchownymi, zawierał prace na rzecz monasteru, grę terenową i różnorodne spotkania tematyczne. Najważniejszym zobowiązaniem i korzyścią pozostawała wspólna modlitwa w monasterskiej cerkwi, spowiedź i św. Eucharystia.

Gabriela Nowaszewska

fot. Paweł Turczyńśki