W dniach 30 maja – 2 czerwca 2024 r. odbyła się jubileuszowa, XLV Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. To coroczne wydarzenie organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce na terenie monasteru św. św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce, niezmiennie przyciągające setki młodych osób z terenu całej Polski. W porównaniu do lat poprzednich tegoroczne spotkanie zostało wydłużone o jeden dzień, który przeznaczony był na uczestnictwo w uroczystościach poświęconych 45. rocznicy powołania do życia Bractwa.

Paschalną Pielgrzymkę rozpoczęło nabożeństwo wieczorne, sprawowane w monasterskiej cerkwi Przemienienia Pańskiego przez arcybiskupa bielskiego Grzegorza, opiekuna Bractwa Młodzieży Prawosławnej z ramienia Świętego Soboru Biskupów. W świątyni obecni byli Jego Eminencja metropolita Sawa, Jego Ekscelencja biskup Paweł oraz Jego Ekscelencja biskup Warsonofiusz. Po tradycyjnym poświęceniu wody u stóp świętej góry i ustawieniu pamiątkowego krzyża, do zebranych zwrócił się metropolita Sawa. Jego Eminencja, powołując się na własne wspomnienia, przywołał kluczowe fakty z historii prawosławnego ruchu młodzieżowego w naszym kraju, które doprowadziły do jego formalizacji i założenia Bractwa. Przypomniał, że cele, które przyświecały pierwszemu pokoleniu bractwowiczów — chęć pracy na rzecz Cerkwi, dążenie do lepszego poznania swojej wiary oraz umacnianie relacji z innymi młodymi prawosławnymi — powinny przyświecać także współczesnej młodzieży. Następnie, zwierzchnik Cerkwi w Polsce nagrodził osoby zasłużone dla działalności BMP, przyznając im Ordery św. Marii Magdaleny.

Program Paschalnej Pielgrzymki od wielu lat pozostaje stały. Wieczór jej pierwszego dnia to czas, kiedy młodzież spotyka się na polanie nieopodal monasteru na wspólnym ognisku, gdzie ma możliwość integracji przy muzyce i śpiewach w językach narodów tworzących mozaikę wiernych naszej Cerkwi. W kolejnych dniach uczestnicy biorą udział w nabożeństwach oraz warsztatach i dyskusjach w grupach. W tym roku mogli zdobyć umiejętność wytwarzania tradycyjnych słomianych ozdób, tzw. pawuków, nauczyć się plecenia czotek, poznać paraliturgiczne pieśni Podlasia, zgłębić tajniki fotografii. Tematyka spotkań w grupach dyskusyjnych została dobrana tak, aby sprostać wyrażonym w poprzednich latach oczekiwaniom młodzieży. Dotyczyły one m.in. prawosławnej wizji życia po śmierci, relacji psychologii i duchowości, liturgiki i symboliki wyposażenia cerkwi. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się spotkanie poświęcone roli kobiet w Cerkwi ze szczególnym uwzględnieniem matuszek-żon duchownych. Sztandarowym punktem programu każdej Paschalnej Pielgrzymki jest „100 pytań do…”, kiedy młodzi ludzie mają okazję zapytać o nurtujące ich kwestie biskupów, duchownych, mnichów, a także bardziej doświadczonych świeckich działaczy Bractwa.

Podczas wszystkich nabożeństw celebrowanych podczas tegorocznej paschalnej pielgrzymki śpiewały chóry młodzieżowe, zarówno profesjonalne jak i te, złożone z samych uczestników wydarzenia. Jest to wyjątkowa okazja dla młodych ludzi, pozwalająca na lepsze poznanie praktycznych aspektów życia liturgicznego i nabycie doświadczenia dla lepszego służenia Cerkwi w przyszłości. Wszystkie z nich-sobotnia św. Liturgia i całonocne czuwanie, jak również św. Liturgia w niedzielną noc-celebrowane były przez przybyłych na wydarzenie opiekunów bractw parafialnych i diecezjalnych pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Grzegorza.

Z okazji spotkania młodzieży na Świętej Górze Grabarce oraz jubileuszu Bractwa ukazał się też nowy numer czasopisma “Arche. Wiadomości Bractwa”, przygotowywanego wyłącznie staraniem młodzieży. Znalazły się w nim artykuły dotyczące historii prawosławia w Polsce, bieżących wydarzeń naszej organizacji, wywiady z byłymi członkami Bractwa oraz refleksje młodych na temat otaczającego świata i roli Cerkwi w ich życiu.

Jubileuszowa 45. Paschalna Pielgrzymka Młodzieży na Świętą Górę Grabarkę wpisuje się w obchody stulecia niezależności Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Historia Bractwa wypełnia niemal połowę okresu funkcjonowania Cerkwi Prawosławnej w naszym kraju jako niepodległej, autokefalicznej struktury. Jak zauważył Jego Eminencja metropolita Sawa podczas inauguracji tegorocznego spotkania, zbieg obu jubileuszy kieruje naszą uwagę na rolę młodych w Cerkwi i podkreśla konieczność ich wytężonej pracy dla zapewnienia ciągłości prawosławnej tradycji na naszych ziemiach.

Paschalne Pielgrzymki Młodzieży na Świętą Górę Grabarkę zostały zapoczątkowane w 1980 r. Pierwsza z nich przyciągnęła jedynie kilkudziesięciu uczestników, kolejna-trzystu. Ich liczba stopniowo wzrastała, by osiągnąć pułap kilku tysięcy w latach 90. XX w. Od ok. 10 lat w spotkaniach młodzieży na świętej górze bierze udział stała liczba 350-400 osób. Paschalne Pielgrzymki są nierozerwalnie związane z historią Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. To właśnie podczas jej drugiej edycji, tj. w 1981 r., narodziła się idea powołania do życia Bractwa, a zebrana wówczas na Świętej Górze Grabarce młodzież wystosowała do Świętego Soboru Biskupów pismo z prośbą o błogosławieństwo na rozpoczęcie działalności. W kolejnych latach wiosenne spotkania w monasterze św. św. Marty i Marii stały się najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem Bractwa, zaś sama Grabarka, miejscem szczególnie umiłowanym przez młodzież.

Obszerna fotorelacja z wydarzenia autorstwa Jakuba Kazimiruka

W imieniu całej młodzieży zrzeszonej w strukturach Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i życzliwość jednostkom samorządowym, partnerom medialnym oraz prywatnym sponsorom. To dzięki Państwa wsparciu tegoroczne wydarzenie mogło się odbyć na tak wysokim poziomie a uczestnicy wyjechali do swoich domów z ogromną ilością pozytywnych wspomnień.