Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w dniu 13 kwietnia 2024 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbył się zjazd zarządów Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wzięli w nim udział delegaci wszystkich struktur diecezjalnych, przedstawiciele ogólnopolskich władz Bractwa oraz duchowni sprawujący nad nimi opiekę.

Przed rozpoczęciem obrad członkowie Zarządu Centralnego odbyli spotkanie z Jego Eminencją, podczas którego przedstawili swoją bieżącą działalność i plany na najbliższe miesiące. Głównym z poruszonych tematów była nadchodząca jubileuszowa 45. Paschalna Pielgrzymka Młodzieży na Świętą Górę Grabarkę oraz związana z nią inauguracja rocznicy powołania do życia Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Metropolita Sawa, akcentując wielowiekową obecność prawosławia na terenie Rzeczpospolitej, podkreślił wagę trwających obchodów 100-lecia niezależności Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz przypomniał młodzieży o konieczności występowania w obronie Cerkwi w każdych okolicznościach.

Część roboczą zjazdu rozpoczęła modlitwa w warszawskiej kaplicy akademickiej świętych Cyryla i Metodego. Po krótkim nabożeństwie zebrana młodzież udała się do sali konferencyjnej Centrum Kultury Prawosławnej, gdzie zaplanowano obrady. W ich trakcie w sposób szczegółowy pochylono się nad harmonogramem majowego spotkania Bractwa w monasterze śww. Marty i Marii oraz omówiono możliwości zacieśnienia współpracy zagranicznej BMP.

Była to także okazja do wyjaśnienia nurtujących kwestii prawnych, wynikających z uchwalonego pod koniec minionego roku nowego statutu naszej organizacji. Przedstawiony został postęp prac nad kolejnym numerem bractwowego czasopisma “Arche”, pod osąd zgromadzonych poddano również problem ujednolicenia programów diecezjalnych zgromadzeń Bractwa i sposobu przeprowadzania wyborów do jego władz. Mimo angażujących dyskusji i znaczących różnic zdań, w sprawie wszystkich poruszonych kwestii udało się wypracować kompromis, co daje nadzieję na jeszcze bardziej owocne funkcjonowanie prawosławnego ruchu młodzieżowego w Polsce w przyszłości. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem modlitwy “Godnym jest” (cs. Dostojno jest’).