Zjazd Zarządów Bractwa Młodzieży Prawosławnej

Dnia 2 kwietnia 2022 r. członkowie Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce odwiedzili Warszawę, gdzie mieli możliwość spotkania się z Jego Eminencją, Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polsce. W spotkaniu wziął udział również Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski – opiekun Bractwa ze strony Święto Soboru Biskupów. Czytaj dalej…