XXII Piesza Pielgrzymka Białystok – Jabłeczna

Drukuj
Opublikowano Maciej Owsiejczuk

 

Serdecznie zapraszamy na XXII Pieszą Pielgrzymkę Białystok-Jabłeczna. 

Pielgrzymka rozpoczyna się 15.06.2013 (sobota).
8:00 - Św. Liturgia, molebień, zapisy uczestników (cerkiew pw. św. pror. Eliasza Białystok – Dojlidy).

Każdego pielgrzyma obowiązuje odpowiedni strój:
Dziewczęta: długa spódnica, zakryta głowa i ramiona
Chłopcy: długie spodnie, zakryte ramiona

Pielgrzym powinien zabrać ze sobą: kubek, menażkę, łyżkę, namiot, śpiwór, bandaż elastyczny,suchy prowiant, karimatę, modlitewnik, „Bohohłaśnik”.

Koszt: 20 zł (koszty organizacyjne, ubezpieczenie, transport bagażu).

Szczegółowe informacje są dostępne u koordynatora pielgrzymki – 
Macieja Owsiejczuka, tel. 530-204-585.

Trasa pieszej pielgrzymki z Białegostoku do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej 15-25 czerwca 2013r.

 

I ETAP - 15 CZERWCA Białystok – Zabłudów- Pawły - 26km

7.30 – Czasy i Święta Liturgia cerkwi w Dojlidach (Białystok)

 

10.00 – Wymarsz w kierunku Zabłudowa.

13.00 – Molebień w cerkwi w Zabłudowie – odpoczynek i posiłek.

14.00 - Wymarsz w kierunku wsi Pawły.

18.00 – Nabożeństwo wieczorne w cerkwi w Pawłach. Nocleg.

 

II ETAP - 16 CZERWCA Pawły –Klejniki – Czyże - 32km

7.30 – Św. Liturgia w cerkwi w Pawłach.

9.30 – Wymarsz w kierunku Klejnik.

14.30 – Nabożeństwo w Cerkwi w Klejnikach - obiad i odpoczynek.

17.00 - Wymarsz w kierunku Czyż.

19.00 - Nabożeństwo wieczorne w cerkwi w Czyżach. Nocleg.

 

III ETAP - 17 CZERWCA Czyże – Stary Kornin – Dubicze Cerkiewne - 22km

8.00 – Św. Liturgia w Czyżach.

11.30 – Wymarsz w kierunku Starego Kornina.

14.00 – Molebień we wsi Stary Kornin. Obiad i odpoczynek.

16.30 – Wymarsz w kierunku wsi Dubicze Cerkiewne

18.00 – Nabożeństwo wieczorne w Dubiczach Cerkiewnych. Nocleg.

 

IV ETAP - 18 CZERWCA Dubicze Cerkiewne - Kleszczele - Milejczyce - 28km

8.00 – Św. Liturgia w cerkwi w Dubiczach Cerkiewnych.

10.00 – Wymarsz w kierunku Kleszczel.

13.30 – Nabożeństwo w Kleszczelach. Obiad i odpoczynek.

15.30 - Wymarsz w kierunku Milejczyc.

18.00 – Nabożeństwo wieczorne w Milejczycach. Nocleg.

 

V ETAP - 19 CZERWCA Milejczyce – Św. Góra Garbarka – Mielnik – 35km

7.30 - Święta Liturgia w cerkwi w Milejczycach.

9.30 – Wymarsz w kierunku Żerczyc.

13.30 – Odpoczynek i posiłek na Św. Górze Grabarce.

15.00 - Wymarsz w kierunku Mielnika.

19.00 - Nabożeństwo wieczorne w Mielniku. Nocleg.

 

VI ETAP - 20 CZERWCA Mielnik – Stary Pawłów – 26km

8.00 - Święta Liturgia w cerkwi w Mielniku.

10.00 - Wymarsz w kierunku Wandopola. Przeprawa przez rzekę Bug promem.

14.00 - Modlitwa i posiłek w Wandopolu.

16.00 – Wymarsz w kierunku Starego Pawłowa.

19.00 - Modlitwy wieczorne. Nocleg.

 

VII ETAP - 21 CZERWCA Stary Pawłów – Olszyn – Kobylany – 23km

7.30 - Modlitwy poranne.

9.00 - Wymarsz w kierunku Kobylan polną drogą przez Cieleśnicę, Olszyn, Koroszczyn.

13.00 - Molebień przy krzyżu w Olszynie. Obiad i odpoczynek.

14.30 - Wymarsz do Kobylan.

18.30 - Nabożeństwo wieczorne w Kobylanach. Nocleg.

 

VIII ETAP - 22 CZERWCA Kobylany - Kostomłoty – Kodeń23km

7.30 - Święta Liturgia i molebień w cerkwi w Kobylanach.

9.30 - Wymarsz w kierunku Kostomłot.

13.00 - Molebień w cerkwi w Kostomłotach. Odpoczynek i posiłek.

15.00 - wymarsz w kierunku Kodnia.

18.30 - Nabożeństwo wieczorne w cerkwi w Kodniu. Nocleg.

 

IX ETAP - 23 CZERWCA Kodeń – Jabłeczna13km

10.00 - Święta Liturgia w cerkwi w Kodniu.

13.00 - Wymarsz w kierunku Jabłecznej.

18.00 – Wieczernia.

 

24-25 CZERWCA - pobyt w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej + Święto