optionen handel.

Podsumowanie XXX Walnego Zgromadzenia BMP

Drukuj
Opublikowano

 

 

 

26 listopada, z błogosławieństwa metropolity Sawy, w Supraślu odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Pierwszym, a jednocześnie najważniejszym punktem programu, była św. Liturgia, której przewodniczył abp Jakub w asyście bp. Grzegorza oraz licznie zgromadzonego duchowieństwa. Na koniec nabożeństwa głos zabrali abp Jakub, bp Grzegorz oraz ks. Mikołaj Ostapczuk – duchowy opiekun Zarządu Centralnego BMP.    

Tegoroczne walne zgromadzenie BMP miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zgromadzenie rozpoczęła Olga Mularczyk – przewodnicząca BMP w Polsce – witając hierarchię, duchowieństwo, uczestników zjazdu, wśród których znaleźli się również goście – byli przewodniczący BMP w Polsce: Dariusz Żdanuk, Tomasz Hanczaruk oraz Grzegorz Sienkiewicz. I część obrad była podsumowaniem i rozliczeniem ostatniego roku pracy zarządu centralnego. Na początku przedstawiono prezentację multimedialną, pokazującą działalność zarządu, potem zostało odczytane sprawozdanie z prac ZC oraz omówione sprawozdanie finansowe. Następnie delegaci bractw diecezjalnych podsumowali rok działalności poszczególnych bractw. Sprawozdania przedstawili:

 

 

 • Natalia Fiedoruk – sekretarz bractwa diecezji warszawsko-bielskiej,
 • Paweł Bakunowicz – przewodniczący bractwa diecezji lubelsko-chełmskiej oraz Katarzyna Rabczuk,
 • Ksenia Kacejko – vice-przewodnicząca bractwa diecezji białostocko-gdańskiej.

Kolejnym sprawozdaniem, przedstawionym przez ks. Marka Jurczuka, było podsumowanie działalności dokonane przez komisję rewizyjną. Sprawozdawczą część programu zakończyło głosowanie nad przydzieleniem absolutorium dla zarządu, które zostało przyznane. Pierwszą część programu urozmaiciło przedstawienie harcerzy z prawosławnej drużyny harcerskiej „Amangarij”, działającej przy parafii św. Mikołaja w Białysmtoku.

 


Po przerwie na obiad, byli przewodniczący: Tomasz Hanczaruk i Grzegorz Sienkiewicz wraz z obecną przewodniczącą Olgą Mularczyk zdmuchnęli świeczki na symbolicznym torcie, który zaakcentował odbycie się jubileuszowego zgromadzenia.

 


Tuż po słodkiej niespodziance rozpoczęła się II część obrad, których pierwszym punktem były wybory uzupełniające do ZC. Wybrana została komisja skrutacyjna w składzie:

 • ks. Marek Jurczuk,
 • Tomasz Hanczaruk,
 • Ksenia Kacejko,

która została zaakceptowana przez walne zgromadzenie. Następnie uczestnicy spotkania zgłaszali propozycje osób na miejsca ustępujących członków ZC: Sławomira Łukjaniuka i Michała Chrzanowskiego. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone to:

 • Katarzyna Gryciuk (zastępująca Michała Chrzanowskiego w ostatnim roku),
 • Piotr Giegiel,
 • Paulina Łapińska.

W wyniku głowania do ZC weszły następujące osoby:

 • Katarzyna Gryciuk,
 • Paulina Łapińska.

Następnie zostały ustalone niektóre daty przedsięwzięć BMP na 2012 rok, a mianowicie:

 • XXXIII Paschalna Pielgrzymka na św. górę Grabarkę – 18-20 maja,
 • Spotkanie Maturzystów na św. górze Grabarce – 23-25 marca,
 • XXXI Walne Zgromadzenie BMP w Polsce – 16-18 listopada.

Poszczególne bractwa diecezjalne mają za zadanie przesłać kalendaria na adres: bractwo_zc(at)poczta.onet.pl, a w oparciu o nie zarząd stworzy ogólnopolski kalendarz imprez bractwowych. Na koniec głos zabrali poszczególni członkowie ZC omawiając takie kwestie jak: działka zagraniczna, newseltter, strona internetowa, ośrodek w Białowieży. Wolnych wniosków ze strony uczestników zjazdu nie było. Zgromadzenie zebrało ok. 110 uczestników, którym serdecznie dziękujemy za przybycie. Podziękowania za dotychczasową pracę, poświęcenie i zaangażowanie składamy ustępującym członkom ZC: Sławomirowi Łukjaniukowi i Michałowi Chrzanowskiemu, którym inne obowiązki uniemożliwiły pojawienie się na spotkaniu. Spasi Hospodi! Zarząd Centralny BMP zaprasza wszystkich do współpracy!

Dyżury biura BMP - zakładka "Kontakt"

 

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.