Modlitewne Spotkanie dla Maturzystów

Drukuj
Opublikowano

 

W dniach 23-25 marca 2012r. w Monasterze Św. Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce odbyło się Modlitewne Spotkanie dla Maturzystów, zorganizowane przez Zarząd Centralny Bratwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Pierwsze tego typu Spotkanie odbyło się w roku 1982.

Od tamtej pory w gowienijach przed egzaminem dojrzałości, wzięły udział tysiące młodych ludzi z całej Polski. W tegorocznym Spotkaniu wzięło udział około 150 osób z Białegostoku, Dąbrowy Białostockiej, Siemiatycz, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Warszawy, Drohiczyna, Gródka, Michałowa, a także delegacja z Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Celem Spotkań jest wspólne przystąpienie do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii, duchowe przygotowanie do egzaminu maturalnego, reflekcja nad wyborem kierunku studiów, a także integracja młodzieży z różnych rejonów naszego kraju.

          Spotkanie rozpoczęła Wieczernia, celebrowana przez przybyłe duchowieństwo z Diecezji Warszawsko-Bielskiej i Białostocko-Gdańskiej. Po udziale w nabożeństwie i wspólnej kolacji odbyło się spotkanie z opiekunami duchowymi bractw parafialnych oraz część integracyjna. Piątkowy wieczór zakończyło wspólne odczytanie modlitw wieczornych. W sobotę, po Świętej Liturgii i śniadaniu, maturzyści pomogli uporządkować cerkiew p. w. Przemienienia Pańskiego, teren wokół świątyni, między krzyżami wotywnymi oraz teren cmentarza, a także budynek Domu Pielgrzyma. Popołudniu odbyło się spotkanie z Jego Ekscelencją Grzegorzem, Biskupem Supraskim. Biskup Grzegorz od wielu lat swoją obecnością, modlitwą i duchową poradą pomaga uczestnikom Spotkań w przygotowaniach do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. Temat tegorocznego spotkania z hierarchą dotyczył istoty duchowego przygotowania się do egzaminu dojrzałości. Po spotkaniu z Biskupem Grzegorzem rozpoczęło się Wsienoszcznoje Bdienije, podczas którego wielu uczestników Spotkania przystąpiło do Sakramentu Spowiedzi. Należy podkreślić fakt, że młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła we wszystkich nabożeństwach; śpiewając w chórze (dyr. Michał Warszycki) oraz przysługując. Po kolacji odbyło się spotkanie o charakterze dyskusyjno-refleksyjnym. Spotkanie poprowadzili Igor Dacewicz i Marek Ignaciuk. W czasie niedzielnej Świętej Liturgii, młodzi ludzie przystąpili do Sakramentu Eucharystii. Po śniadaniu nastąpiło krótkie podsumowanie i zakończenie Spotkania.

          W imieniu organizatorów i uczestników Modlitewnego Spotkania dla Maturzystów na Świętej Górze Grabarce serdecznie dziękuję matuszce ihumenii Hermionie wraz z siostrami za ciepłe przyjęcie i umożliwienie pobytu na Świętej Górze, Jego Ekscelencji Biskupowi Grzegorzowi za Jego obecność, modlitwę i duchowe wsparcie, Duchowieństwu za duchowe przygotowanie do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii, Igorowi Dacewiczowi i Markowi Ignaciukowi za poprowadzenie spotkania dyskusyjno-refleksyjnego, Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szerszeniach za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń szkolnych oraz sponsorom: Piekarni Okruszek z Białegostoku, Piekarni Pan Bochenek z Białegostoku, Piekarni PSS Społem Siemiatycze, Piekarni „MiŚ” w Siemiatyczach, Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim, firmom POLSER sp. z o.o. z Siemiatycz, Hoop Polska sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego, OERLEMANS FOODS Siemiatycze, Arhelan z Bielska Podlaskiego oraz Zakładowi garmażeryjnemu Toma z Białegostoku-Zaścianek.