XI Modlitewne Spotkanie Studentów na Św. Górze Grabarce - relacja

Drukuj
Opublikowano Ksenia Andrejuk

 

„Próby i doświadczenia w naszym życiu są ewidentnym świadectwem wielkiej opatrzności Bożej względem każdego człowieka”

Św. Jan Chryzostom, hom. LXIV, t. 4

 

W dniach 7-9 października, z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyło się XI Modlitewne Spotkanie Studentów na Św. Górze Grabarce.

 

Spotkanie jest wspaniałą okazją dla studentów do wspólnej modlitwy, podziękowanie Bogu za wszelkie łaski i poproszenie o pomoc w nadchodzącym roku akademickim. Podczas tych 3 dni wszyscy uczestnicy mieli możliwość przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi i Eucharystii, poznania nowych osób i wymiany doświadczeniami z życia studenckiego.

Zjazd rozpoczął się Wieczernią. Po nabożeństwie wieczornym i wspólnej kolacji wszyscy wzięli udział w grach i zabawach integracyjnych.

Kolejny dzień rozpoczął się Świętą Liturgią. Następnym punktem programu były prace na rzecz monasteru. Studenci mieli okazję pomóc mniszkom w drobnych pracach porządkowych. Po obiedzie odbyło się spotkanie z ojcem Włodzimierzem Misijukiem, podczas którego młodzież mogła wysłuchać referatu na temat tegorocznego motta zjazdu. Po południu miało miejsce Wsienocznoje Bdienije, a następnie poświęcenie i ustawienie krzyża w intencji wszystkich studentów i nadchodzącego roku akademickiego. Sobota zakończyła się spotkaniem z ojcem Pawłem Sterlingowem i ojcem Rafałem Wawreniukiem, podczas którego młodzi ludzie mogli uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Głównym punktem trzeciego, ostatniego dnia, spotkania była Święta Liturgia. Po nabożeństwie, koordynator spotkania – Krzysztof Sienkiewicz podziękował wszystkim, którzy poświęcili swój czas i siły przy organizacji XI Modlitewnego Spotkania Studentów na Św. Górze Grabarce.

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.