o. Marek Wawreniuk nowym Honorowym Członkiem BMP w Polsce

Drukuj
Opublikowano Maciej Owsiejczuk

 

Dnia 20 maja 2017 roku podczas trwającej wtedy XXXVIII Ogólnopolskiej Paschalnej Pielgrzymki Młodzieży Prawosławnej na Św. Górę Grabarkę miało miejsce historyczne wydarzenie. Po Boskiej Liturgii, którą celebrował Jego Ekscelencja Biskup Supraski Grzegorz, Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Soboru Biskupów PAKP, został oficjalnie nadany tytuł Honorowego Członka Bractwa Młodzieży Prawosławnej ojcu Markowi Wawreniukowi przez Przewodniczącego BMP w Polsce – Macieja Owsiejczuka.

 

O przyznaniu tytułu zadecydowało XXXV Wlanego Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, które odbyło się 10 grudnia 2016 roku jako dowód uznania i wdzięczności za wieloletnią pomoc oraz wsparcie w realizacji inicjatyw BMP w Polsce.

O. Marek Wawreniuk z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba od grudnia 1999 roku do listopada 2016 roku pełnił funkcję opiekuna duchowego BMP Diecezji Białostocko – Gdańskiej.  Nagroda należała się Ojcu również za całokształt działań, które podejmował na rzecz młodzieży zanim pełnił funkcję opiekuna Zarządu BMP DB-G, zakładając i prowadząc Bractwo parafialne przy cerkwi Św. Niewiast Niosących Miro w Czarnej Białostockiej oraz pełnienia funkcji opiekuna Bractwa studenckiego. Jednak cały kunszt swoich działań i umiejętności zjednania młodzieży pokazał pracując w Zarządzie BMP DB-G. Szczególne podziękowania należą się Ojcu za koordynowanie i dopełnianie wszelkich formalności związanych z organizacją pieszych pielgrzymek z Białegostoku na Św. Górę Grabarkę na święto Przemienienia Pańskiego, za nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi prawosławnymi organizacjami oraz szerzenie idei Bractwa podczas wyjazdów zagranicznych oraz za wieloletnie organizowanie pielgrzymek w święte miejsca Ukrainy.  

W imieniu obecnych i byłych działaczy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce jeszcze raz dziękujemy ojcu Markowi Wawreniukowi za serce jakie włożył w pracę z młodzieżą. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i powodzenia na dalszej duchowej drodze.   


 

 

Ks. Prot. Marek Wawreniuk
Ur. 3 września 1973 roku w Białymstoku
Sakramenty chrztu świętego i bierzmowania otrzymał w cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie. Studiował w Prawosławnym Seminarium Duchownym i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dnia 3 czerwca 1990 roku w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie otrzymał święcenia lektorskie z rąk JE Metropolity Bazylego. 5 lutego 1995 roku w soborze św. Mikołaja w Białymstoku uzyskał święcenia diakońskie z rąk JE Arcybiskupa Sawy. 2 kwietnia 1995 roku JE Arcybiskup Sawa udzielił święceń kapłańskich diakonowi Markowi Wawreniukowi i mianował go proboszczem parafii prawosławnej Św. Niewiast Miro Niosących w Czarnej Białostockiej. W kwietniu 2009 roku JE Arcybiskup Jakub przeniósł ks. prot. Marka Wawreniuka do parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Białymstoku, powierzając mu funkcję proboszcza.
Z błogosławieństwa JE Arcybiskupa Jakuba od grudnia 1999 roku do grudnia 2016 roku pełnił funkcję opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. W roku 2001 został duszpasterzem akademickim. Od 2005 roku jest duszpasterzem pracodawców i przedsiębiorców Diecezji Białostocko – Gdańskiej. 


 

Za: Archiwum BMP Diecezji Białostocko - Gdańskiej, www.bacieczki.cerkiew.pl 
Zdjęcia: Marcin Surynowicz 

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.