optionen handel.

XXXVI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Drukuj
Opublikowano Maciej Owsiejczuk

Dnia 9 grudnia 2017 roku w Toruniu, z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wydarzenie objęli  patronatem  honorowym   Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Torunia.

 

Spotkanie rozpoczęło się świętą  Liturgią, którą celebrował Jego Ekscelencja Grzegorz, Arcybiskup Bielski, Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Po śniadaniu, w Młodzieżowym Domu Kultury, rozpoczęło się spotkanie. Przybyłych delegatów przywitali Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Sławomir Kopyść, Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski oraz Dziekan Kujawsko-Pomorski i proboszcz Parafii św. Miołaja w Toruniu, ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia.

Kolejnym punktem programu było odczytanie sprawozdań z działalności bractw diecezjalnych przez przewodniczących oraz przedstawicieli wszystkich bractw diecezjalnych BMP w Polsce. Następnie Maciej Owsiejczuk, Przewodniczący BMP w Polsce przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Centralnego Bractwa oraz sprawozdanie finansowe.

W dalszej części spotkania o. Jarosław Jóźwik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie oceniające działalność Zarządu. Następnie delegaci Walnego Zgromadzenia większością głosów przyznali absolutorium działającemu Zarządowi.

Po przerwie obiadowej, zostały ogłoszone wyniki wyborów uzupełniających do Zarządu Centralnego BMP w Polsce. W wyniku głosowania tajnego do zarządu zostały wybrani:
- Aleksandra Gryk;    
- Andrzej Bogdan.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Bractwie.

Nasze spotkanie zakończyliśmy wolnymi wnioskami . Uczestnicy spotkania zwiedzili Toruń z przewodnikiem oraz upiekli własnoręcznie wykonane pierniki  podczas warsztatów w Żywym Muzeum Piernika.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji XXXVI Walnego Zgromadzenia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce szczególnie kierujemy do: 
- Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Panu Piotrowi Cełbackiemu;      
- Prezydentowi Miasta Torunia, Panu Michałowi Zaleskiemu;       
- Dziekanowi Kujawsko-Pomorskiemu, proboszcz parafii św. Miołaja w Toruniu, ks. mitratowi Mikołajowi Hajduczeni;   
- Matuszce Nadziei Hajduczeni.

      

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.