Zjazd Zarządów Bractw Diecezjalnych

Drukuj
Opublikowano

 

Z Błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w dniach 8-10 marca odbył się Zjazd Zarządów Bractw Diecezjalnych w Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce oraz przedstawiciele wszystkich zarządów bractw diecezjalnych diecezji: wrocławsko-szczecińskiej, warszawsko-bielskiej, białostocko-gdańskiej, łódzko-poznańskiej, lubelsko-chełmskiej.

Pierwszy raz w historii Bractwa uczestniczyli również prezedstawiciele nowowybranego zarządu diecezji przemysko-nowosądeckiej. Ponadto gościlismy przedstawiciela Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz predstawicieli Koła Teologów Prawosławnych, którym serdecznie dziękujemy za obecność. W spotkaniu uczestniczył także o. Marcin Gościk, opiekun zarządu diecezji lubelsko-chełmskiej, który korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w pracy z młodzieżą prawosławną, udzielał rad i wskazówek dotyczących organizacji i funkcjonowania bractw, któremu również gorąco dziękujemy.

Celem spotkania było omówienie programu XXXIV Paschalnej Pielgrzymki Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę. Zarząd Centralny BMP wspólnie z poszczególnymi przedstawicielami zarządów bractw diecezjalnych dokonał szczegółowej analizy dotychczasowego programu, zaproponowano kilka zmian i dokonano podziału prac na to przedsięwzięcie.

Znaczna część Zjazdu Zarządów poświęcona była sprawozdaniom z działalności zarządów, a także omówieniu głównych problemów, z którymi się borykają. Padło wiele ciekawych pomysłów na polepszenie współpracy między młodzieżą z różnych części Polski. Planujemy również nawiązać lepszą współpracę w kwestii aktywizacji lokalnych środowisk oraz w kwestii pozyskiwania funduszy na działalność statutową BMP.

Zjazd Zarządów Diecezjalnych był niezwykle owocny i motywujący do daleszej pracy na rzecz Cerkwi. Serdecznie dziękujemy Jego Eminencji Metropolicie Sawie za możliwość zorganizowania zjazdu w Warszawie i udostępnienie ośrodka. Dziękujemy ojcu Andrzejowi Lewczakowi za ciepłe przyjęcie i opiekę podczas naszego pobytu oraz wszystkim uczestnikom za zaangażowanie. Życzymy Bożej pomocy w realizowaniu planów rozwoju Bractwa.

 

 

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.