Modlitewne Spotkanie dla Maturzystów

Drukuj
Opublikowano

 

Modlitewne Spotkanie dla Maturzystów, zorganizowane przez Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce odbyło się w Monasterze Św. Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce w dniach 29-31 marca 2013r. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział około 180 osób z czterech diecezji: białostocko-gdańskiej, warszawsko-bielskiej, lubelsko-chełmskiej i przemysko-nowosądeckiej. Celem przedmaturalnych spotkań jest wspólne przystąpienie do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii, duchowe przygotowanie do egzaminu dojrzałości, refleksja nad wyborem kierunku studiów, a także integracja młodzieży z różnych rejonów naszego kraju.

 

Spotkanie rozpoczęła Wieczernia, celebrowana w cerkwi domowej. Po udziale w nabożeństwie i wspólnej kolacji odbyło się spotkanie z opiekunami duchowymi bractw parafialnych. Piątkowy wieczór zakończyło odczytanie modlitw wieczornych. W sobotę, po Świętej Liturgii i śniadaniu, maturzyści pomogli uporządkować cerkiew p. w. Przemienienia Pańskiego, cerkiew domową, budynek Domu Pielgrzyma, a także odśnieżyli teren monasteru. Popołudniu odbyło się spotkanie z Jego Ekscelencją Grzegorzem, Biskupem Supraskim. Biskup Grzegorz od wielu lat swoją obecnością, modlitwą i duchową poradą pomaga uczestnikom spotkań w przygotowaniach do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. Po spotkaniu z Biskupem Grzegorzem rozpoczęło się Wsienoszcznoje Bdienije,podczas którego wielu uczestników spotkania przystąpiło do Sakramentu Spowiedzi. Należy podkreślić fakt, że młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła we wszystkich nabożeństwach; śpiewając w chórze (dyr. Marta Filimoniuk) oraz przysługując. Nabożeństwo zakończyło poświęcenie i ustawienie krzyża wotywnego w intencji maturzystów. Po kolacji odbyło się spotkanie z o. Mikołajem Ostapczukiem, opiekunem Zarządu Centralnego BMP w Polsce, w czasie którego o. Mikołaj udzielił odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania. W czasie niedzielnej Świętej Liturgii, młodzi ludzie przystąpili do Sakramentu Eucharystii. Po obiedzie nastąpiło krótkie podsumowanie i zakończenie spotkania.

Zarząd Centralny BMP w Polsce pragnie złożyć serdeczne podziękowania matuszce ihumenii Hermionie wraz z siostrami za ciepłe przyjęcie i umożliwienie pobytu na Świętej Górze, Jego Ekscelencji Biskupowi Grzegorzowi za Jego obecność, modlitwę i duchowe wsparcie, Duchowieństwu za duchowe przygotowanie do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii, Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szerszeniach za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń szkolnych, wszystkim młodym ludziom, którzy swoim zaangażowaniem i pracą wsparli organizatorów spotkania oraz sponsorom:

- REKIN Jan Mozolewski i Wspólnicy S.j.
- Toma - Zakład garmażeryjny Jan Tomaszuk
- Eka-Rex Przedsiębiorstwo Handlowe Eugeniusz Stepaniuk
- Oerlemans Foods Siemiatycze
- Suempol sp. z o. o.
- Piekarnia Okruszek
- Betesca. Chemiczna Spółdzielnia Pracy
- Społem PSS Siemiatycze
- Makro Cash&Carry
- Arhelan Burzyńscy sp. j.

 

 

 

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.