Podsumowanie konkursu fotograficzno-plastycznego „Moje Prawosławie- tak je widzę i tak zapamiętuję”

         Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce zorganizował konkurs fotograficzno-plastyczny pt. „Moje Prawosławie - tak je widzę i tak zapamiętuję”. Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat z całej Polski (m.in. z Białegostoku, Ogrodniczek, Siemiatycz, Częstochowy, i Kodnia). Do biura BMP przesłano ogółem ponad 100 prac plastycznych oraz fotografii. Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Czytaj więcej...

Współpraca polsko-ukraińska

 

NA UKRAINIE

Ukraińska Organizacja FOMA (Ф.О.М.А.) istnieje od niespełna roku. Zrzesza ona prawosławną młodzież, ich główna siedziba mieści się w Kowlu. Tego roku, po raz pierwszy, z błogosławieństwa bp diecezji włodzimiersko-wołyńskiej Włodzimierza, zorganizowała ukraińsko-polski obóz, na który została zaproszona młodzież studencka z Podlasia. Grupa 20 osób, z o. arch. Andrzejem (Borkowskim) na czele, 14.09 przekroczyła granicę, by przeżyć niesamowitą przygodę „na zielonej Ukrainie”. Po dotarciu do miejscowości Ukhovets'k, która znajduje się niedaleko Kowla, podzielono nas na trzy grupy, co miało umożliwić lepsze poznanie z lokalną młodzieżą. Plan był zróżnicowany i atrakcyjny, nie narzekaliśmy na nudę. Odbyły się zajęcia ze skautingu, spotkanie z teologiem i psychologiem.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Warszawsko-bielskiej

 
10 listopada w Hajnówce odbyło się Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Warszawsko-bielskiej.
Stanowisko Przewodniczącego Zarządu objął Jakub Oniszczuk!
Gratulujemy! Boh w pomoszcz nowemu Zarządowi w działalności dla dobra Cerkwi!

Relacja ze Spotkania Studentów na Św. Górze Grabarce

 

Tegoroczne modlitewne spotkanie studentów na św. Górze Grabarce odbyło się w ostatni tydzień października. Mimo wielu obowiązków i pierwszego śniegu, ponad 30 młodych osób z różnych zakątków Polski zdecydowało się spędzić weekend w miejscu, które pozwala się wyciszyć i nabrać duchowych sił. Mottem spotkania był cytat z I Listu św. Pawła do Tymoteusza: „Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy Cię słuchają” (I Tym. 4, 16).

Czytaj więcej...

40-lecie kapłaństwa ks. Mikołaja Ostapczuka

 
W dniu dzisiejszym ks. Mikołaj Ostapczuk - wieloletni Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce - obchodzi 40-lecie kapłaństwa. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i duchowych sił na Mnohaja Leta!
FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.