Wigilijne odwiedziny szpitalne

 

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, 24 grudnia, zorganizowało „Wigilijne odwiedziny szpitalne” w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Spotkanie było bardzo spontaniczne
i zainicjonowane na bractwowym forum internetowym.  Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W poniedziałkowy ranek do biura Zarządu Centralnego przyszło około 35 osób,
aby wspólnie udać się do szpitala. Młodzi ludzie śpiewali kolędy, czym rozweselili twarze dzieci, które musiały zostać w szpitalu na czas Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci obdarowane zostały także zabawkami, słodyczami i owocami, które zostały zebrane przez uczestników akcji. Byli oni na tyle hojni, że upominków wystarczyło także dla mieszkańców białostockiego Domu Dziecka.

Zarząd Centralny bardzo dziękuje za inicjatywę Dawidowi Iwaniuk oraz wszystkim uczestnikom za tak duże zaangażowanie. Mamy nadzieję, że ta wspólna akcja jest początkiem wspólnych inicjatyw. Wszystkie osoby mające ciekawe pomysły oraz zapał do ich realizacji zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej...

Szlachetna paczka zrobiona!

7 grudnia 2012 r. Bractwo Młodzieży Prawosławnej wzięło udział w akcji „Szlachetna paczka”. Wszyscy, którzy chcieli

Czytaj więcej...

Nowy Zarząd Centalny

 

Nowy Zarząd Centalny

Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Jakubem

 

 

Nowy Zarząd Centalny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce wybrany

 

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, w dniu 24 listopada 2012 r. w Hajnówce (w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 3 Maja 25) odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W obradach wzięło udział ponad 100 osób z różnych stron naszego kraju – przedstawicieli bratw młodzieżowych wraz z opiekunami duchowymi. Obradom przewodniczyli Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce Jego Eminencja Metropolita warszawski i całej Polski Sawa oraz Opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej z ramienia Soboru Biskupów PAKP Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W czasie obrad przedstawiono sprawozdanie z ostatniego roku działalności Zarządu Centralnego i odczytano sprawozdania z prac Zarządów Bractw Diecezjalnych za ostatni rok. Dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konkursu fotograficzno-plastycznego „Moje Prawosławie- tak je widzę i tak zapamiętuję”

         Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce zorganizował konkurs fotograficzno-plastyczny pt. „Moje Prawosławie - tak je widzę i tak zapamiętuję”. Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat z całej Polski (m.in. z Białegostoku, Ogrodniczek, Siemiatycz, Częstochowy, i Kodnia). Do biura BMP przesłano ogółem ponad 100 prac plastycznych oraz fotografii. Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.