Współpraca polsko-ukraińska

 

NA UKRAINIE

Ukraińska Organizacja FOMA (Ф.О.М.А.) istnieje od niespełna roku. Zrzesza ona prawosławną młodzież, ich główna siedziba mieści się w Kowlu. Tego roku, po raz pierwszy, z błogosławieństwa bp diecezji włodzimiersko-wołyńskiej Włodzimierza, zorganizowała ukraińsko-polski obóz, na który została zaproszona młodzież studencka z Podlasia. Grupa 20 osób, z o. arch. Andrzejem (Borkowskim) na czele, 14.09 przekroczyła granicę, by przeżyć niesamowitą przygodę „na zielonej Ukrainie”. Po dotarciu do miejscowości Ukhovets'k, która znajduje się niedaleko Kowla, podzielono nas na trzy grupy, co miało umożliwić lepsze poznanie z lokalną młodzieżą. Plan był zróżnicowany i atrakcyjny, nie narzekaliśmy na nudę. Odbyły się zajęcia ze skautingu, spotkanie z teologiem i psychologiem.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Warszawsko-bielskiej

 
10 listopada w Hajnówce odbyło się Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Warszawsko-bielskiej.
Stanowisko Przewodniczącego Zarządu objął Jakub Oniszczuk!
Gratulujemy! Boh w pomoszcz nowemu Zarządowi w działalności dla dobra Cerkwi!

Relacja ze Spotkania Studentów na Św. Górze Grabarce

 

Tegoroczne modlitewne spotkanie studentów na św. Górze Grabarce odbyło się w ostatni tydzień października. Mimo wielu obowiązków i pierwszego śniegu, ponad 30 młodych osób z różnych zakątków Polski zdecydowało się spędzić weekend w miejscu, które pozwala się wyciszyć i nabrać duchowych sił. Mottem spotkania był cytat z I Listu św. Pawła do Tymoteusza: „Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy Cię słuchają” (I Tym. 4, 16).

Czytaj więcej...

40-lecie kapłaństwa ks. Mikołaja Ostapczuka

 
W dniu dzisiejszym ks. Mikołaj Ostapczuk - wieloletni Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce - obchodzi 40-lecie kapłaństwa. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i duchowych sił na Mnohaja Leta!

Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

20 października 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Podczas Spotkania wybrany został nowy Zarząd w składzie:

Przewodnicząca - Katarzyna Rabczuk

Członkowie Zarządu - Paweł Bakunowicz, Olga Kuprianowicz, Piotr Gacman, Joanna Iwaniuk, Andrzej Bogdan oraz Mateusz Marczuk.

Nowemu Zarządowi gratulujemy życzymy powodzenia w działalności na rzecz dobra Cerkwi!

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.