Szlachetna paczka zrobiona!

7 grudnia 2012 r. Bractwo Młodzieży Prawosławnej wzięło udział w akcji „Szlachetna paczka”. Wszyscy, którzy chcieli

Czytaj więcej...

Nowy Zarząd Centalny

 

Nowy Zarząd Centalny

Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Jakubem

 

 

Nowy Zarząd Centalny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce wybrany

 

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, w dniu 24 listopada 2012 r. w Hajnówce (w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 3 Maja 25) odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W obradach wzięło udział ponad 100 osób z różnych stron naszego kraju – przedstawicieli bratw młodzieżowych wraz z opiekunami duchowymi. Obradom przewodniczyli Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce Jego Eminencja Metropolita warszawski i całej Polski Sawa oraz Opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej z ramienia Soboru Biskupów PAKP Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W czasie obrad przedstawiono sprawozdanie z ostatniego roku działalności Zarządu Centralnego i odczytano sprawozdania z prac Zarządów Bractw Diecezjalnych za ostatni rok. Dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konkursu fotograficzno-plastycznego „Moje Prawosławie- tak je widzę i tak zapamiętuję”

         Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce zorganizował konkurs fotograficzno-plastyczny pt. „Moje Prawosławie - tak je widzę i tak zapamiętuję”. Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat z całej Polski (m.in. z Białegostoku, Ogrodniczek, Siemiatycz, Częstochowy, i Kodnia). Do biura BMP przesłano ogółem ponad 100 prac plastycznych oraz fotografii. Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Czytaj więcej...

Współpraca polsko-ukraińska

 

NA UKRAINIE

Ukraińska Organizacja FOMA (Ф.О.М.А.) istnieje od niespełna roku. Zrzesza ona prawosławną młodzież, ich główna siedziba mieści się w Kowlu. Tego roku, po raz pierwszy, z błogosławieństwa bp diecezji włodzimiersko-wołyńskiej Włodzimierza, zorganizowała ukraińsko-polski obóz, na który została zaproszona młodzież studencka z Podlasia. Grupa 20 osób, z o. arch. Andrzejem (Borkowskim) na czele, 14.09 przekroczyła granicę, by przeżyć niesamowitą przygodę „na zielonej Ukrainie”. Po dotarciu do miejscowości Ukhovets'k, która znajduje się niedaleko Kowla, podzielono nas na trzy grupy, co miało umożliwić lepsze poznanie z lokalną młodzieżą. Plan był zróżnicowany i atrakcyjny, nie narzekaliśmy na nudę. Odbyły się zajęcia ze skautingu, spotkanie z teologiem i psychologiem.

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.