Walne Zgromadzenie BMP Diezecji Warszawsko-Bielskiej

W dniu 14 listopada w Hajnówce Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej zorganizowało sprawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie.
Po udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu odbyły się wybory. W wyniku głosowania nowy Zarząd ukształtował się w następującym składzie:
Przewodnicząca: Anna Marczuk
Członkowie:

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie BMP

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce organizuje Walne Zgromadzenie w dniu 12.12.2015 r. Serdecznie zapraszamy delegatów wraz z opiekunami duchowymi oraz byłych działaczy i sympatyków Bractwa na zjazd sprawozdawczo - wyborczy, który odbędzie się na Świętej Górze Grabarce. Gorąco zachęcamy do przyjazdu delegatów na cały weekend w celu przedyskutowania kwestii istotnych dla Bractwa i wspólnego zaplanowania przyszłości naszej organizacji.

PROGRAM XXXIV WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ W POLSCE

Czytaj więcej...

Boska Liturgia białosotockiego środowiska akademickiego

8 listopada 2015 o godz. 9.00 kaplica św. św. Cyryla i Metodego  w Zespole Szkół Niepublicznych św.św. Cyryla i Metodego ul. Waryńskiego 30 w Białymstoku

Kurs tańca gruzińskiego

Bractwo Młodzieży Prawosławnej, Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku oraz Stowarzyszenie OrthNet zapraszają wszystkich chętnych do udziału w kursie tańca gruzińskiego. Zajęcia będą prowadzić wolontariusze z Gruzji przebywający w Polsce w ramach programu wymiany studentów Erasmus+.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku już w ten czwartek (5 listopada 2015 r.) o godz. 19.00. W przypadku dużego zainteresowania planowany jest podział na grupy wiekowe.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Lubelsko - Chełmskiej

Dziś w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. W części sprawozdawczej Przewodnicząca Zarządu Diecezjalnego Katarzyna Rabczuk odczytała sprawozdanie z rocznej działalności Bractwa uzyskując jednogłośnie absolutorium. Natomiast w części wyborczej dokonano wyborów uzupełniających. Do Zarządu dołączyli: Aleksandra Filipiuk oraz Jakub Marczuk. Gratulujemy owocnych obrad i życzymy Bożej pomocy na kolejny rok działalności, szczególnie nowym członkom Zarządu.

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.