Podsumowanie Modlitewnego Spotkania Maturzystów

W dniach 24-26 marca 2017 na Św. Górze Grabarce odbyło się Modlitewne Spotkanie Maturzystów. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób przystępujących w tym roku do egzaminu dojrzałości. Uczestnicy mieli możliwość oderwania się choć na chwilę od natłoku nauki. Maturzyści poświęcili swój czas odpoczynku, wyciszeniu oraz duchowym przygotowaniu do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu poprzez uczestnictwo w nabożeństwach oraz możliwości przystąpienia do sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.  Spotkanie rozpoczęło się piątkowym nabożeństwem wieczornym w głównej cerkwi monasteru na Grabarce. Po służbie i wspólnej kolacji uczestnicy mieli okazję w sposób anonimowy zadać nurtujące ich pytania opiekunom duchowym przybyłym na spotkanie. W sobotę po Boskiej Liturgii odbyły się prace na rzecz monasteru aby „odświeżyć” Świętą Górę po zimie. Po obiedzie referat na temat żywota Świętego Ignacego (Branczaninowa) Biskupa Kaukaskiego i Czarnomorskiego  wygłosił Jego Ekscelencja Biskup Supraski Grzegorz, opiekun duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Soboru Biskupów PAKP. Następnie po wieczornej służbie został poświęcony krzyż w intencji maturzystów. Wieczorem młodzież miała okazje wysłuchać o tym jak powinno się poprawnie czytać Pismo Święte. Tę część poprowadzili katecheci Marek Ignaciuk oraz Igor Dacewicz. W niedzielę maturzyści uczestniczyli w Boskiej Liturgii, po której odbyło się podsumowanie i zakończenie spotkania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność oraz życzymy bożej pomocy w nadchodzących egzaminach.

Linki do wszystkich zdjęć:
https://goo.gl/photos/F9Q8b95x9LxjK3B27

https://photos.google.com/share/AF1QipM8Pq6FGxg4oopFLPFBjWdvMlosD1IdiWOrGP2Uk-6sfhqn2B-VJqWrPxBQz7soOg?key=SC0zWXFJX1YycjBBdjNXWWwtMDl5WVltWHJpUDBB

Modlitewne Spotkanie Maturzystów na Świętej Górze Grabarce 24-26.03.2017

Drodzy Maturzyści!

Jesteście u progu jednego z najważniejszych egzaminów życia, do którego z pewnością wielu z Was rozpoczęło już dawno przygotowania. Niezwykle istotnym jest, aby w tych przygotowaniach nie zapomnieć o Bożej pomocy w nauce i modlitwie.
Dlatego też, wzorem lat ubiegłych, organizujemy dla Was Modlitewne Spotkanie Maturzystów na Świętej Górze Grabarce, które odbędzie się w dniach 24 – 26 marca bieżącego roku. 

Czytaj więcej...

Ze wszystkimi mieć pokój

Film poświęcony życiu i działalności siódmego zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce – Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. Film powstał z okazji 30-lecia jego chirotonii biskupiej. W porządku chronologicznym opowiada o poszczególnych okresach w życiu metropolity.
za: www.cerkiew.pl

Ukazał się nowy numer Istocznika

Do rąk Czytelników trafia pierwszy w tym roku numer kwartalnika Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – Istocznik.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej w Krakowie

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Szymona w dniach 10-12 lutego 2017 roku w Krakowie odbyły się Diecezjalne odchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. Organizatorem tego wydarzenia było BMP diecezji łódzko – poznańskiej wspierane przez młodzież z sąsiedniej diecezji, przemysko - gorlickiej. W obchodach udział wzięła młodzież z różnych zakątków naszej diecezji jak i z całej Polski: Łodzi, Włocławka, Piotrkowa Trybunalskiego, Sosnowca, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Białegostoku, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Lublina, Bartnego, Kalnikowa, Gładyszowa, Regietowa, Morochowa, Łubników, Chełma, Narwi, Jagodników, Grabówki, Mińska Mazowieckiego, Tarnogrodu wraz z przedstawicielami zarządów bractw diecezji przemysko - gorlickiej, wrocławsko – szczecińskiej, białostocko – gdańskiej, warszawsko – bielskiej, lubelsko - chełmskiej  i Zarządu Centralnego BMP - łącznie prawie 100 osób.

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.