Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej - relacja

 

15 października 2016 r. w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową działalność Zarządu BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz w związku z rozpoczęciem kolejnej kadencji – wybrano jego nowy skład.

Czytaj więcej...

Dyżury członków Zarządu Centralnego BMP w Polsce

 

Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce wznawia dyżury!


Zapraszamy wszystkich w podanych niżej godzinach do biura Bractwa przy ul. Św. Mikołaja 3 w Białymstoku (podłużny budynek obok cerkwi Św. Mikołaja) 

XI Modlitewne Spotkanie Studentów na Św. Górze Grabarce - relacja

 

„Próby i doświadczenia w naszym życiu są ewidentnym świadectwem wielkiej opatrzności Bożej względem każdego człowieka”

Św. Jan Chryzostom, hom. LXIV, t. 4

 

W dniach 7-9 października, z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyło się XI Modlitewne Spotkanie Studentów na Św. Górze Grabarce.

Czytaj więcej...

XI Modlitewne Spotkanie Studentów na Św. Górze Grabarce

Z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy w dniach 7 – 9 października odbędzie się XI Modlitewne Spotkanie Studentów na św. Górze Grabarce. 

Czytaj więcej...

Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Prawosławnej w Bukareszcie

 

W dniach 1-4 września 2016 roku w Bukareszcie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży

Prawosławnej, którego mottem było „Jezus Chrystus – Radość Życia”. Naszą cerkiew reprezentowało

8 osób, z czterech diecezji oraz 1 duchowny.

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.