Gowienija Bożonarodzeniowe Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej

W dniach 22-24 grudnia br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego
Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbywały się gowienija (rekolekcje)
organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Tego
roku cieszyły się one dużym zainteresowaniem, ponieważ wzięła w nich udział niemal
30-osobowa grupa młodzieży.