W dniach 5-8 września delegacja Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej  w Polsce wraz z  ks. prot. dr Piotrem Kosińskim brała udział w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Prawosławnej – ITO, organizowanym przez Patriarchat Rumuński. W tym roku motto spotkania brzmiało „Wszyscy jesteśmy pucharem! Wiara, nadzieja i miłość”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich diecezji oraz diaspor Patriarchatu Rumuńskiego a także grupy młodzieży z: Ukrainy, Grecji, Serbii, Albanii, Macedonii, Niemiec, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Turcji, Indii, Stanów Zjednoczonych itd.

Oficjalne otwarcie Spotkania, na placu Michała Zwycięzcy, rozpoczęło się słowami Metropolity Irineu oraz Patriarchy Rumunii – Daniela I. Głos zabrał również Burmistrz miasta Craiova oraz zaproszeni goście. Następnie miała miejsce wspólna modlitwa oraz zaprezentowanie się wszystkich krajów przez uczestników zjazdu. Uroczystości inauguracyjne zakończył koncert z elementami artystycznymi, podczas którego młodzież miała okazję zapoznać się z kulturą oraz tradycjami Rumunii.

Kolejny dzień rozpoczął się od modlitw porannych, po których uczestnicy przybyli do szkoły, gdzie mieli okazję wziąć udział w dyskusjach grupowych na temat życia cerkwi oraz kontaktów międzyludzkich. Następnie młodzież zapoznała się z zabytkami Craiovej zwiedzając centrum miasta, jak również wzięła udział w konferencji pod tytułem „Jedność w duchu i prawdzie. Wiara, nadzieja, miłość”. Kulminacyjnym punktem dnia była procesja na trasie Sala Wielowartościowa – Katedra Metropolitalna pw. Świętego Jerzego, w której ponad 4 000 młodych ludzi zaprezentowało swoje kraje. Pod koniec dnia na Placu Michała Zwycięzcy odbył się koncert muzyki ludowej.

Następny dzień rozpoczął się modlitwami z cerkwiach w Craiovej. W czasie trwania trzeciego dnia Spotkania młodzież miała okazję aktywnie odpocząć, a także wziąć udział w spotkaniu promocyjnym książki „Prawosławny kapłan w XXI wieku”. Wieczorem na Placu Michała Zwycięzcy został przygotowany koncert z muzyką rozrywkową.

Ostatniego dnia zjazdu odbyła się Boska Liturgia w w Monasterze w miejscowości Maglavit, po której miało miejsce oficjalne zakończenie Międzynarodowego Spotkania Młodzieży Prawosławnej.

Tekst: Gabriela Nowaszewska