Zarząd BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej:

  • Opiekun Bractwa: ks. Tomasz Mędrycki
  • Przewodnicząca: Julia Kuziak
  • Wiceprzewodnicząca: Maria Andrianow
  • Sekretarz: Ida Hunczak
  • Skarbnik: Ewa Bortniak
  • Członek: Anżelika Chocianiwśka

Stan na dzień 30.03.2020 r.

Kontakt

ul. Świętego Mikołaja 40
50-128 Wrocław
e-mail: bmp.wroc-szcz@wp.pl

Wsparcie BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej:


Nr rachunku bankowego: 55 1020 5226 0000 6602 0565 3797


Kategorie: Pozostałe