Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy GRZEGORZ, Arcybiskup Bielski, 
Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce 
z ramienia Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

Abp. Grzegorz w 1979 rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Po jego ukończeniu kontynuował naukę w dwuletnim Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. W 1987 rozpoczął studia na Leningradzkiej Akademii Teologicznej, gdzie w 1991 obronił pracę magisterską. W 1989 z rąk Jego Ekscelencji Arcybiskupa Sawy otrzymał święcenia diakońskie, a w trzy lata później kapłańskie. Również w 1992 złożył wieczyste śluby zakonne. Od 1996 jest asystentem w Katedrze Teologii Praktycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Od 1996 jest również nauczycielem liturgiki i języka starocerkiewnosłowiańskiego w Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim.

12 maja 1998 otrzymał chirotonię biskupią i został mianowany biskupem bielskim oraz wikariuszem diecezji warszawsko-bielskiej. Biskup Grzegorz w imieniu Świętego Soboru Biskupów jako dziekan sprawuje opiekę nad klasztorami prawosławnymi w Polsce. 1 kwietnia 2008 powołano go na namiestnika monasteru w Supraślu oraz na wikariusza diecezji białostocko-gdańskiej z tytułem biskupa supraskiego.   9 listopada 2010 Sobór Biskupów PAKP przychylił się do prośby bpa Grzegorza o odwołaniu go ze stanowiska namiestnika monasteru w Supraślu oraz proboszcza parafii przyklasztornej, pozostawiając go jednocześnie na stanowisku biskupa supraskiego.

W 2016 r. decyzją Świętego Soboru Biskupów wybrany opiekunem duchowym Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Po śmierci arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jeremiasza (17 kwietnia 2017) pełnił czasowo (do 16 maja 2017) obowiązki ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Również po śmierci arcybiskupa łódzkiego i poznańskiego Szymona (28 czerwca 2017) pełnił czasowo (do 24 września 2017) obowiązki ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej.

W 2017 r., postanowieniem Świętego Soboru Biskupów, powrócił do diecezji warszawsko-bielskiej jako jej wikariusz, ponownie z tytułem biskupa bielskiego. 9 października 2017 został podniesiony do godności arcybiskupa.

Kategorie: Pozostałe