Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, w ubiegłym roku świętowało swój okrągły jubileusz. Organizacja powstała w 1980 roku w Warszawie pod pierwotną nazwą – Koło Teologów Prawosławnych i od 40-tu lat zrzesza młodzież prawosławną z całego kraju organizując pielgrzymki, obozy letnie, spotkania modlitewne i wiele innych wydarzeń integracyjnych.

W sobotę, 4 września 2021 roku, w Hajnówce odbyło się zwieńczenie obchodów 40-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, które rozpoczęły się już w 2020 roku świętą Liturgią odprawioną w Katedrze Metropolitarnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, w której uczestniczyły Zarządy Diecezjalne, byli Przewodniczący oraz sympatycy Bractwa.  W kolejnych miesiącach, w wielu diecezjach, odbyły się wydarzenia współtowarzyszące jubileuszowi.

Sobotni dzień rozpoczął się św. Liturgią, której przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz, opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w asyście Jego Ekscelencji Biskupa Supraskiego Andrzeja, oraz opiekunów duchowych bractw parafialnych i diecezjalnych. Podczas św. Liturgii obecny był również Jego Eminencja Metropolita Sawa oraz Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł.  Po zakończonej modlitwie, Jego Eminencja pogratulował Bractwu Młodzieży Prawosławnej jubileuszu a wszystkim zaangażowanym w jego działalność na przestrzeni ostatnich 40. lat podziękował za trud i poświęcenie, życząc Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Następnie odbyło się wręczenie nagród dla Bractwa oraz Orderów Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny zasłużonym działaczom. W imieniu Świętego Soboru Biskupów, Jego Eminencja wręczył order obecnemu przewodniczącemu Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce – Piotrowi Giegielowi, byłemu przewodniczącemu Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polce – Maciejowi Owsiejczukowi oraz byłej V-ce Przewodniczącej Bractwa, która do dziś wspiera i pomaga młodzieży – Marcie Łukszy. Z okazji jubileuszu Bractwo zostało uhonorowane Nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.

Kolejnym punktem zaplanowanych wydarzeń było spotkanie plenerowe duchowieństwa, zaproszonych gości oraz byłych i obecnych bractwowiczów. Następnie organizatorzy zaprosili zebranych do udziału w przygotowanym festynie, warsztatach tańca ludowego, białego śpiewu oraz teatralnych jak również i zawodach sportowych. Wszystko to miało miejsce w na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce. Wieczorem w Hajnowskim Soborze młodzież wraz opiekunami duchowymi bractw modliła się podczas całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Paweł. Ostatnim punktem intensywnego dnia był koncert muzyczny w hajnowskim amfiteatrze, gdzie wystąpiły zespoły wykonujące tradycyjne pieści podlaskiego pogranicza – As, Viesna, Wandrounik oraz gwiazda wieczoru – Dobryje Grajki. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom oraz organizacjom wspierającym wydarzenie tj.:

  • miastu Hajnówka
  • Hajnowskiego Domowi Kultury
  • OSiR w Hajnówce
  • Tri Pizza & Grill Hajnówka
  • Bractwu Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
  • wolontariuszom

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Kategorie: Aktualności