Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego w dniach 05.04 –07.04. 2024r. w Monasterze Świętego Onufrego w Jabłecznej odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego spędzenia czasu – modlitwy, pracy na rzecz monasteru.
Planowane są także rozmowy tematyczne z duchownymi.

Szczegóły i zapisy do dnia 01.04.2024r.
Daria Waszczuk tel. 737359296 lub Messenger.

W przypadku osób niepełnoletnich prosimy o zebranie ze sobą, wypełnionej przez rodziców lub opiekuna prawnego karty uczestnika.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na facebooku.