W dniu 25 stycznia 2024 r. członkowie Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce wzięli udział w Boskiej Liturgii celebrowanej w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Tego dnia (12 stycznia wg starego stylu) Cerkiew czci pamięć św. Sawy Serbskiego, niebiańskiego opiekuna Jego Eminencji Metropolity Sawy, Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W świątecznym nabożeństwie wzięli udział hierarchowie z kraju i zagranicy, przedstawiciele duchowieństwa, mnisi i mniszki z monasterów naszej Cerkwi oraz licznie przybyli wierni. Członkowie Bractwa Młodzieży Prawosławnej złożyli Władyce serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i Bożego błogosławieństwa na długie lata owocnej służby Bogu, Cerkwi i naszej prawosławnej społeczności.

Wasza Eminencjo, Drogi Władyko! W imieniu wszystkich członków Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce pragniemy złożyć na Wasze ręce najlepsze życzenia mocnego zdrowia, nieustającej siły, pogody ducha oraz Bożej pomocy w Waszej arcypasterskiej posłudze. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, którego nieustannie udzielacie młodzieży naszej Cerkwi. Wiemy, że wszystkim działaniom Bractwa zawsze towarzyszy Wasza modlitwa. Niech Bóg, poprzez modlitwy świętego Sawy, umacnia Was i chroni na długie lata!

Przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Gabriela Nowaszewska

wraz z Zarządem