Gowienija Filipowe Zaleszany-Saki

Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce Diecezji Warszawsko-Bielskiej serdecznie zaprasza na Gowienija Filipowe. Spotkanie odbędzie się w dniach 22-24 grudnia 2023 r. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski. Dziewczyny zapraszamy do Domu Zakonnego św. Katarzyny w Zaleszanach. 🙋‍♀️ Natomiast chłopaków do Monasteru św. Dymitra Dowiedz się więcej…

Odezwa Jego Eminencji Metropolity Sawy z okazji XLI Walnego Zgromadzenia BMP w Polsce

Odezwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski z okazji XLI Walnego Zgromadzenia BMP w Polsce odbywającego się 2 grudnia w Szczecinie. Droga Młodzieży! Bóg Wszechmogący kierujący wszechświatem, swoją Cerkwią i każdym z nas, błogosławił Wam zebrać się na XLI Walnym Zgromadzeniu w Szczecinie. Zadaniem Walnego Dowiedz się więcej…

XLI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniu 2 grudnia 2023 r. w Szczecinie odbyło się XLI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy Bractwa. Zgodnie z naszym statutem, uczestniczyć z prawem głosu mogą w nim osoby powyżej Dowiedz się więcej…

Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej

22 października z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej. Całe wydarzenie poprzedziły zorganizowane, w sobotę 21 października, przez BMP naszej Diecezji, we współpracy z Siestryczestwem św. Wielkiej Męczennicy Barbary, warsztaty tworzenia świątecznych ozdób. Zjazd na Walne Dowiedz się więcej…

XLI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Drodzy Bratczykowie!W dniu 02.12.2023 r. w Szczecinie odbędzie się XLI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.Do aktywnego uczestnictwa (z prawem głosu) w nim zapraszamy:– reprezentacje bractw parafialnych składające się z dwóch osób;– zarządy diecezjalne;– opiekunów duchowych bractw parafialnych i zarządów diecezjalnych. Obowiązkowa rejestracja uczestników odbywa się poprzez Przed wypełnieniem Dowiedz się więcej…

XVIII Modlitewne Spotkanie Studentów – relacja

W dniach 22-24 września 2023 r. miało miejsce kolejne wydarzenia Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, a mianowicie XVIII Modlitewne Spotkanie Studentów. W piątek przed godziną 17 zaczęli pojawiać się pierwsi uczestnicy w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. Pierwszym z punktów, w którym wspólnie uczestniczyli, była wieczernia służona w Dowiedz się więcej…

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego w dniach 21-22 października odbędzie się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Zarząd BMP DWSz zaprasza wszystkich chętnych na godzinę 10:30 w sobotę (21 października 2023) do salki katechetycznej obok Katedry pw. Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy we Wrocławiu. W programie Dowiedz się więcej…

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, dnia 28 października 2023 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Zarząd BMP DWB ma zaszczyt zaprosić trzyosobowe delegacje bractw parafialnych oraz opiekunów duchowych z terenu diecezji Warszawsko – Bielskiej. Spotkanie rozpocznie się Dowiedz się więcej…

TO MY!

Rozpoczęła się kolejna seria spotkań młodzieży szkół średnich i studentów w ramach cyklu spotkań TO MY – Tuesday Orthodox Meeting of Youth (pol. wtorkowe spotkania młodzieży prawosławnej). 12 września w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku spotkały się bractwa parafialne m.in. z parafii Zmartwychwstania Pańskiego i Soboru św. Mikołaja. Spotkanie rozpoczęło Dowiedz się więcej…